Sisältöjulkaisija

null Erityislupien käsittely on ruuhkautunut

Erityislupien käsittely on ruuhkautunut

22.11.2017

Fimean erityislupien käsittelyssä on ruuhkaa. Hakemukset pyritään käsittelemään viivytyksettä määräajan puitteissa. Kiireellisissä poikkeustapauksissa voi olla mahdollista myöntää pikalupa (ns. faksilupa).

Pikaluvat käsitellään saapumisjärjestyksessä mahdollisimman pian. Hakijan on huomioitava, että pikalupien käsittely ei ole mahdollista välittömästi hakemuksen lähettämisen jälkeen, koska muun muassa hakemusten vastaanotto tapahtuu teknisellä viiveellä.

Kulutukseen luovuttajan on huomioitava ja tarvittaessa informoitava asiakasta siitä, että päätöksen saamisessa on varauduttava lupahakemuksen lakisääteiseen käsittelyaikaan, joka on 30 päivää asianmukaisen hakemuksen saapumisesta Fimeaan.

Hakemuksen käsittely hidastuu, jos se on puutteellisesti täytetty, ja siihen joudutaan pyytämään lisäselvityksiä. Hakijan tulee aina tarkistaa, että hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot ja että erityisluvalla haettavan valmisteen saatavuus on selvitetty jo ennen kuin hakemus lähetetään Fimeaan.

Hakemuksen käsittelyvaiheen tiedustelu puhelimitse ruuhkauttaa lupien käsittelyä entisestään.

Lue lisää:
Ohjeita apteekeille erityislupahakemuksien sujuvaan käsittelyyn

Lisätietoja antaa

  • Lisätietoja erityislupahakemusten sisällöllisistä kysymyksistä voi tarvittaessa tiedustella osoitteesta ERITYISLUVAT@fimea.fi