Sisältöjulkaisija

null EMA päivitti suosituksiaan remdesiviirin käytöstä

EMA päivitti suosituksiaan remdesiviirin käytöstä

12.5.2020

Euroopan lääkeviraston EMA:n lääkevalmistekomitea (CHMP) päivitti suosituksiaan viruslääke remdesiviirin käytöstä koronavirustaudin (COVID-19) hoitamiseksi ns. compassionate use -ohjelmissa. Lääkettä voidaan antaa myös muille kuin hengityslaitehoitoa tarvitseville ja hoidon kestoa voidaan tietyissä tapauksissa lyhentää.

Remdesiviirillä ei ole vielä myyntilupaa Euroopan unionissa. CHMP arvioi parhaillaan remdesiviirin käyttöä koronavirustaudin hoidossa nopeutetusti (ns. ”rolling submission”). Mikäli lääkkeen hyödyt osoittautuvat suuremmiksi kuin haitat, lääkkeelle voidaan hyväksyä myyntilupa koronaviruksen hoitoon.

Compassionate use -ohjelmat mahdollistavat kehitysvaiheessa olevan myyntiluvattoman lääkevalmisteen käyttämisen sellaisille potilaille, jotka kärsivät henkeä uhkaavasta, pitkäaikaisesta tai vakavasta sairaudesta, johon ei ole olemassa muuta hoitoa. Suomessa compassionate use -ohjelma voidaan käytännössä toteuttaa erityislupamenettelyllä.

Lue lisää:

EMA recommends expanding remdesivir compassionate use to patients not on mechanical ventilation

Lisätietoa: