Asset Publisher

null Svara på Fimeas enkät om kundtillfredsställelse

Svara på Fimeas enkät om kundtillfredsställelse

10.5.2019

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea övervakar och utvecklar läkemedelsområdet samt främjar rationell användning av läkemedel i syfte att främja befolkningens hälsa.

För att utveckla och utvärdera vår verksamhet kartlägger vi tillfredställelsen hos näringsutövarna inom läkemedelsområdet, hos våra undersöknings- och utvecklingsamarbetspartners och andra intressentgrupper med vår verksamhet.

Svara på enkäten

Ditt svar hjälper oss i vårt strategiarbete och utvecklingsarbete.  Det tar endast några minuter att svara på undersökningen.

Svara på enkäten

Svarstid fram till den 9 juni. Alla svar behandlas av Taloustutkimus och Fimea kommer inte i något skede att få information om enskilda svarare.

Ask more

  • Fimeas kommunikation, viestinta@fimea.fi