Asset Publisher

null STM begränsar leverans av astmamedicin för att säkra tillgång

STM begränsar leverans av astmamedicin för att säkra tillgång

9.4.2020

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av beredskapslagen 87 § bestämt att begränsa leverans av salbutamolpreparat som används vid behandling av astma. Syftet med begränsningen av försäljning och leverans av läkemedel är att säkra tillgång av läkemedel jämlikt och lika för alla patienter i hela Finland.

Från apoteket får man högst på en gång leverera salbutamolpreparat (ATC-koodi R03AC02) som motsvarar högst en månads behandlingstid. Den levererade mängden får inte överstiga mängden som finns kvar på receptet. Bestämmelsen rör alla förpackningar i ovan nämnda ATC-grupp och beslutet gäller till den 13 maj 2020. Med hjälp av begränsningen säkrar man tillräckligheten av preparat och läkemedelsbehandlingens kontinuitet för alla, även dem, som behöver preparat under lång tid.

Även om tillgången av läkemedel i allmänhet för närvarande är på ganska god nivå i Finland, har spridningen av Covid 19-viruset lett till, att konsumenternas normala behov av läkemedel har på grund av epidemin ökat i vissa läkemedelsgrupper. Dessutom har spridningen av Covid 19-viruset orsakat oändamålsenlig skaffning av läkemedlen bland användarna. Inte ens i specialsituationen som orsakas av korkonaviruset bör man för säkerhets skull inte skaffa stora hemlager. På så vis undviker vi efterfråganstoppar och alla de som behöver preparaten får dem.

STM har fortsatt sitt tidigare beslut att säkra tillgången av läkemedelspreparaten

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets tagna beslut ska apoteken undvika att göra onödigt stora läkemedelsbeställningar till läkemedelspartihandlare trots tillfälliga efterfråganstoppar. Fimea övervakar intensifierat under pandemin apotekens beställningar hos läkemedelspartihandlarna.

Alla läkemedelsleverantörkedjans aktörer arbetar kontinuerligt och i tätt samarbete, så att tillgången av läkemedel kan säkras trots den exceptionella situationen.

Läs mer:

STM:s meddelande 9.4.2020 

Fpa:s nyhet 9.4.2020

Anvisning för att uträtta ärenden under pandemin (Kantatjänster) 

Mer information:

apteekit@fimea.fi

Pirjo Rosenberg, sektion chef, överprovisor, tfn. 029 522 3246
Eeva Leinonen, enhetens chef, tfn. 029 522 3220
Timo Mauriala, enhetens chef, tfn. 029 522 3214
Johanna Nystedt, chef, tfn. 029 522 3210

E-postadresserna är i formatet etunimi.sukunimi@fimea.fi

ATC-gruppens (R03AC02) läkemedelspreparat som finns för försäljning:

Innehavare av försäljningstillstånd: Teva
Airomir 0,1 mg/dos, inhalationsaerosol, suspension, 200 doser
Airomir Autohaler 0,1 mg/dos, inhalationsaerosol, suspension, 200 doser

Innehavare av försäljningstillstånd: Orion
Buventol Easyhaler 100 mikrog/dos, inhalationspulver, 200 doser
Buventol Easyhaler 200 mikrog/dos, inhalationspulver, 60 och 200 doser

Innehavare av försäljningstillstånd: GlaxoSmithKline
Ventoline Diskus 200 mikrog/dos, inhalationspulver, administrering, 60 doser
Ventoline Evohaler 0,1 mg/dos, inhalationsaerosol, suspension, 200 doser
Ventoline 1 mg/ml, lösning för nebulisator, 20 x 2,5 ml
Ventoline 2 mg/ml, lösning för nebulisator, 20 x 2,5 m
Ventoline 5 mg/ml, lösning för nebulisator, 20 ml