Asset Publisher

null Presentationerna från forskningswebbinariet för medicintekniska produkter har publicerats på Fimeas webbplats

Presentationerna från forskningswebbinariet för medicintekniska produkter har publicerats på Fimeas webbplats

1.6.2022

Under forskningswebbinariet som Fimea ordnade den 17.5.2022 gick man igenom de ändringar som den nya EU-lagstiftningen medförde för ansöknings- och anmälningsprocesserna, ansökningshandlingarna och inspektionspraxisen för kliniska prövningar av medicintekniska produkter och medicintekniska produkter avsedda för in vitro-diagnostik. Under webbinariet presenterades dessutom bl.a. de krav på kliniska prövningar av produkter och prestanda i Finland som ställs i den nationella lagen och Fimeas föreskrifter.

Webbinariets presentationer och de frågor och svar som ställdes i diskussionsforumet under webbinariet har nu publicerats på Fimeas webbplats.

Webbinarier om medicintekniska produkter (på finska)