Asset Publisher

null Pilottestningen för EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar slutar i Finland

Pilottestningen för EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar slutar i Finland

17.9.2021

Fimea och TUKIJA började i november 2020 provanvända den nya utvärderingsprocessen för läkemedelsprövningar enligt EU-förordningen.

Nu har projektet nått slutskedet. Sista inlämningsdatum för nya ansökningarna om läkemedelsprövningar och väsentliga ändringar är 27 september 2021.

Uppdragsgivarna för läkemedelsprövningarna kan delge sitt intresse för pilotprojektet i följebrevet för förhandsanmälan till TUKIJA eller via e-post (info(at)tukija.fi).

Mer information om deltagande i piloten och andra instruktioner finns på Fimeas websidan.

Fimea: clinicaltrials(at)fimea.fi

TUKIJA: info(at)tukija.fi