Asset Publisher

null På mötet om veterinärmedicinska läkemedel behandlades ärenden angående den nya förordningen om veterinärmedicinska läkemedel

På mötet om veterinärmedicinska läkemedel behandlades ärenden angående den nya förordningen om veterinärmedicinska läkemedel

29.10.2019

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea agerade värd för mötet om veterinärmedicinska läkemedel, som ingår i EU-ordförandeskapet, i Borgå 25–27.9.2019. Två kommittéer deltog i mötet; kommittén för veterinärmedicinska läkemedel CVMP och koordineringsgruppen för ansökningar som gäller veterinärmedicinska läkemedel CMDv.

På mötena behandlades i synnerhet frågor som den nya förordningen om veterinärmedicinska läkemedel 2019/6 har gett upphov till.

På agendan på mötet för kommittén för veterinärmedicinska läkemedel stod bland annat godkännande för försäljning på små marknader, tillämpningsområdet för centraliserat godkännande för försäljning samt miljöriskbedömningar för veterinärmedicinska läkemedel. På CMDv:s agenda stod ändringar, försäljningstillståndsprocesser och SPC-harmoniseringen, dvs. förenhetligandet av läkemedelspreparatens produktresuméer.

Slutledningarna utifrån diskussionerna behandlas under november månad.

Ask more

  • Tita-Maria Muhonen, veterinär, tfn 029 522 3394
  • Paula Kajaste, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3395
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi