Asset Publisher

null Nyttor med AstraZenecas coronavaccin övervägar biverkningarna – mycket sällsynta fall av koagulationsstörningar kräver ytterligare utredning

Nyttor med AstraZenecas coronavaccin övervägar biverkningarna – mycket sällsynta fall av koagulationsstörningar kräver ytterligare utredning

18.3.2021

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för läkemedelssäkerhet (PRAC) redogjorde 18.3.2021 på ett pressmöte för resultaten av säkerhetsutredningen för blodproppar hos människor som fått AstraZenecas coronavaccin.

PRAC anser att nyttor med AstraZenecas coronavaccin fortfarande är större än biverkningarna. Med vaccinet bekämpar man spridningen av coronapandemin och den allvarliga sjukdomsformen av COVID-19 som leder till sjukhusvård och döden.

Astra Zenecas vaccin medför ingen ökad risk för blodproppar i ben eller lunga. Det konstaterades inte heller några kvalitets­avvikelser relaterade till vissa vaccinpartier. 

Samband med mycket sällsynta koagulationsstörningar utredas vidare

Vaccinets eventuella samband med två mycket sällsynta koagulationsstörningar utredas vidare. Dessa störningar är förknippade med minskat antal blodplättar och ökad benägenhet för blodproppar.  

Fram till den 16 mars 2021 har det rapporterats 18 fall av sinustrombos bland nästan 20 miljoner vaccinerade. Dessutom har sju vaccinerade rapporterats ha disseminerad intravasal koagulation (DIC). Biverkningarna förekom i huvudsak hos kvinnor under 55 år inom de första två veckorna efter vaccineringen. PRAC fortsätter att utreda ärendet. EMA och Fimea informerar om hur utredningen framskrider.

Om du får symtom på sinustrombos eller disseminerad intravasal koagulation efter vaccineringen, såsom långvarig, förvärrad huvudvärk eller synstörningar, blåmärken utan skada eller flera små hudblödningar, sök dig till hälsovården och berätta om vaccineringen.

Institut för hälsa och välfärd (THL) kommer att informera om PRACs utredning påverkar Finlands vaccinationsanvinsningar.

Läs mer:

EMA:s meddelande 18.3.2021: COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Benefits still outweigh the risks despite possible link to rare blood clots with low blood platelets

 

Ask more

  • Maija Kaukonen, sektionschef, överläkare
  • Liisa Näveri, chef för enheten för läkemedelssäkerhet
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi