Asset Publisher

null Fimeas patientråd inledde sin verksamhet genom att diskutera aktuella ämnen

Fimeas patientråd inledde sin verksamhet genom att diskutera aktuella ämnen

27.3.2020

Syftet med rådets verksamhet är att Fimeas experter och representanter för femton olika patient- och handikapporganisationer ska slå sig ner runt samma bord för att diskutera och begrunda aktuella ämnen ur patient- och myndighetsperspektiv. På grund av coronavirusläget hölls rådets första möte på distans.

Fimea uppmuntrar till att dela tillförlitlig information

Vid mötet gav Fimeas överdirektör Eija Pelkonen en kort presentation av Fimeas verksamhet i allmänhet. Ett aktuellt ämne var också ämbetsverkets roll för att trygga läkemedelsförsörjningen under coronaviruspandemin. Fimea deltar inom ramen för sina befogenheter i ett intensifierat samarbete med myndigheterna inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, vilket koordineras av statsrådets kansli.

Kommunikationen har en viktig roll i förmedlingen av rätt information och överdirektören uppmuntrar alla aktörer att förmedla rätt information om coronavirussjukdomen genom att till exempel utnyttja informationen på Fimeas webbplats med svar på vanliga frågor och Fimeas webbnyheter.

Finland har en unik lagstiftning om obligatorisk lagring av läkemedel

I Finland är läkemedelsfabriker och importörer skyldiga att utöver normala försäljningslager även lagra vissa läkemedelsgrupper och läkemedelssubstanser. Den obligatoriska lagringens mängd bestäms på basis av den genomsnittliga försäljningen föregående år. Verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården är också skyldiga att obligatoriskt lagra vissa läkemedelspreparat.

Överprovisor Johanna Linnolahti berättade om störningar i tillgången till läkemedel och svarade också på frågor om hur coronaviruspandemin påverkar tillgången till läkemedel i Finland. Hittills har coronviruspandemin närmast orsakat problem i leverans- och distributionskedjan för läkemedel för vilka den nationella efterfrågan har ökat. Myndigheterna har reagerat snabbt och social- och hälsovårdsministeriet har beslutat om åtgärder som syftar till att säkerställa att läkemedlen räcker till och att läkemedelsdistributionen fungerar väl i alla led i Finland under undantagsförhållandena som beror på coronaviruset.

Välkommen att följa patientrådets verksamhet

Patientrådet sammanträder två gånger per år. Målet är att nästa gång kunna samlas runt samma bord i oktober. Mötesprogrammen och -materialen uppdateras på Fimeas webbplats och finns fritt tillgängliga för alla. Dessutom tar Fimea i bruk ett nyhetsbrev för patientrådet, vilket kan beställas via webbplatsen fimea.fi.

Läs mer:

Vanliga frågor

Coronavirus (COVID-19)

Social- och hälsovårdsministeriets beslut säkerställer att läkemedlen räcker till och att läkemedelsdistributionen fungerar väl i alla led

Patientrådets webbplats fimea.fi

Beställ nyhetsbrev

Närmare upplysningar lämnas av:

Fimeas patientråd inleder sin verksamhet:
Eija Pelkonen, överdirektör, tfn 029 522 3100

Störningar i tillgången till läkemedel:
Johanna Linnolahti, sektionschef, överprovisor, tfn 029 522 3231

Patientrådet:
Päivi Kiviranta, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3522

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi