Asset Publisher

null Fimeas färska strategi fokuserar på samarbete och utveckling

Fimeas färska strategi fokuserar på samarbete och utveckling

25.2.2021

Målet med Fimeas förnyade strategi är att välja verksamhetens tyngdpunkter för de kommande åren och genom dem säkerställa förmågan att fungera i en verksamhetsmiljö som ständigt förändras samt öka förståelsen för Fimeas verksamhet och dess roll i myndighetsfältet.

Som grund för uppdateringen av strategin lyssnade och frågade man i stor utsträckning om både personalens och intressentgruppernas åsikter om vad Fimea borde vara 2025. Personalens kommentarer lyfte fram stärkandet av expertisens mångfald och tillförlitlig informationsproduktion som Fimeas ryggrad. I responsen från intressentgrupperna betonades verksamhetens flexibilitet, reaktionshastighet och utveckling av kundtjänsten.

”Vår nya strategi fokuserar på utveckling, och målet är att inkludera kundtjänstperspektivet i Fimeas verksamhet som tillstånds- och tillsynsmyndighet, vilket våra intressentgrupper starkt lyft fram”, säger överdirektör Eija Pelkonen. Som grund för strategin valdes betjänande expertis, smidig och möjliggörande verksamhetskultur samt nationell och internationell genomslagskraft.

”Fimeas grundläggande uppgift ändras inte. Vi är en del av det europeiska nätverket av tillsynsmyndigheter och SHM:s förvaltningsområde, så vi genomför också nyligen förnyade europeiska läkemedelsstrategier genom vår egen verksamhet. Våra egna strategiska val betonas så att Fimea kan uppfylla sin uppgift samt samhällets och intressentgruppernas förväntningar på bästa möjliga sätt i 2020-talets verksamhetsmiljö”, betonar Pelkonen. ”Vår vision är att erbjuda hållbar välfärd med säkra läkemedel och medicintekniska produkter genom effektiv service. I enlighet med våra värderingar vill vi vara en effektiv föregångare samt en tillförlitlig och betjänande samarbetspartner.”

Presentationen

Strategisidorna

Ask more

  • Överdirektör Eija Pelkonen tfn 029 522 3100
  • Direktör Sari Kujala tfn 029 522 3610
  • e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi