Asset Publisher

null Fimeas enhet för medicintekniska produkter: undersökning om kundbelåtenhet 2021

Fimeas enhet för medicintekniska produkter: undersökning om kundbelåtenhet 2021

8.11.2021

Fimeas enhet för medicintekniska produkter övervakar medicintekniska produkter och utvecklar tillsynen av de medicintekniska produkterna. För att utveckla och utvärdera vår verksamhet kartlägger vi belåtenheten med vår verksamhet bland aktörerna inom medicintekniska produkter, de professionella användarna, samarbetspartnerna inom forskning och utveckling och övriga intressentgrupper.

Dina svar hjälper oss att lägga upp vår strategi och utveckla verksamheten. Det tar bara några minuter att svara på enkäten.

Svarslänk

Du har tid att svara till 24.11.2021. Alla svar hanteras anonymt.

Vi tackar för er respons redan på förhand!

Ask more

  • laiteinfo@fimea.fi