Asset Publisher

null Fimea påminner: Emerade-adrenalinpennor ska återlämnas till apoteket

Fimea påminner: Emerade-adrenalinpennor ska återlämnas till apoteket

17.5.2023

Fimea informerade den 11 maj 2023 om tillbakadragningen av Emerade-adrenalinpennor. I meddelandet berättades att preparatets alla styrkor och partier dras tillbaka som en försiktighetsåtgärd. Tillbakadragningen gäller dock inte partier om 150 mikrogram. 150 ug pennor har dock inte distribuerats i Finland sedan 2019 och de är i vilket fall som helst redan föråldrade.

Tillbakadragningen gäller Emerade 300 eller 500 mikrograms Adrenalinpennor som dras tillbaka som en försiktighetsåtgärd av innehavaren av försäljningstillståndet Pharma Swiss Ceská republika s.r.o. I adrenalinpennornas tester har man observerat fall där pennan inte har fungerat korrekt. Det kommer ingen dos alls eller dosen kommer i förtid.

Om läkemedelsanvändaren innehar en Emerade 300 eller 500 mikrograms adrenalinpenna ska den återlämnas till apoteket. Det är inte frågan om ett utbytbart preparat. För att få ett ersättande preparat förutsätts det att patienten har fått en läkemedelsordination för ett ersättande preparat från den behandlande läkaren. Patienten ska skaffa en ny adrenalinpenna före Emerade-pennan återlämnas till apoteket.

Om du är en användare av Emerade-adrenalinpenna:

  • Kontakta den behandlande läkaren för att få en läkemedelsordination för ett ersättande preparat.
  • Kontrollera före återlämnandet att du har ett ersättande preparat i din användning.
  • Återlämna Emerade-pennan till apoteket.