Asset Publisher

null En ny förteckning med HCI-läkemedel med försäljningstillstånd är nu fastställd

En ny förteckning med HCI-läkemedel med försäljningstillstånd är nu fastställd

23.5.2023

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt den 17 maj 2023 en ny förteckning över läkemedelspreparat med försäljningstillstånd som i huvudsak påverkar det centrala nervsystemet (HCI). Förteckningen är i kraft tills vidare från och med den 1 juni 2023 och den ersätter den nuvarande förteckningen.

Det kan utkomma nya preparat med försäljningstillstånd på marknaden eller så kan det försvinna preparat med försäljningstillstånd från marknaden. Det är bra att vid behov kontrollera aktuella uppgifter om läkemedelspreparat med försäljningstillstånd i Fimeas läkemedelssöktjänst.

Förteckningen om HCI-läkemedelspreparat har hänvisats om i lagen om elektroniska recept (61/2007) och i social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel (1088/2010).

Den 1 juni 2023 träder även klassificeringen av pregabalin som narkotika i kraft. På grund av den nya klassificeringen gäller begränsningarna för HCI-läkemedelspreparat i fortsättningen även ordinering och expediering av läkemedelspreparat som innehåller pregabalin. Dessutom ingår preparat med försäljningstillstånd som innehåller pregabalin nu även i förteckningen över HCI-läkemedelspreparat med försäljningstillstånd.

Förteckning över HCI-läkemedelspreparat (PDF) 

Ask more

  • Katja Pihlainen, överinspektör, tfn 029 552 3241
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi