Asset Publisher

null EMA ordnar utbildning i CTIS-programmet för icke-kommersiella aktörer

EMA ordnar utbildning i CTIS-programmet för icke-kommersiella aktörer

21.12.2020

Europeiska läkemedelsmyndigheten ordnar en utbildning på två dagar för icke-kommersiella aktörer i programmet CTIS (Clinical Trial Information System). CTIS-programmet är ett ärendehanteringssystem och en databas som upprätthålls av EMA och som enligt nuvarande bedömning färdigställs i slutet av 2021. Via systemet anmäls i framtiden kliniska läkemedelsprövningar till myndigheterna för bedömning.

EMA planerar följande utbildningsdagar:

* 22 februari 2021, tema: CTIS Functionalities – how to Submit and manage a Clinical Trial Application, och

* 4 mars 2021, tema: User management and registrations, Q&A. 

Mer information om utbildningen hittas på EMA:s evenemangssidor närmare tidpunkten

EU-förordning 536/2014

Ask more

  • Eija Mikkonen, koordinator för kliniska läkemedelsprövningar, tfn 029 522 3393
  • clinicaltrials@fimea.fi
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi