Asset Publisher

null Egenvårdsläkemedlens förpackningar utökas med märkningen ”Itsehoitolääke / Receptfritt läkemedel”

Egenvårdsläkemedlens förpackningar utökas med märkningen ”Itsehoitolääke / Receptfritt läkemedel”

29.8.2018

Ytterförpackningarna till läkemedel med försäljningstillstånd och registrerade läkemedel som säljs receptfritt förses framöver med information om att de klassificeras som receptfria läkemedel. Märkningen gör det lättare att skilja läkemedlen från kosttillskott och medicintekniska produkter som också säljs på apoteken. Samtidigt förenhetligas förpackningarnas märkningar med det svenska Läkemedelsverkets krav.

Kravet kommer att läggas till i den nationella föreskriften 3/2013 Läkemedelspreparatets bipacksedel och märkning av försäljningsemballage. Innehavare av försäljningstillstånd och registreringsinnehavare kan göra ändringar på förpackningarna i samband med följande uppdatering av produktuppgifterna.

Ask more

  • Niina Makkonen, specialforskare, tfn 029 522 3389
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi