Asset Publisher

null Avtalslös Brexit skulle innebära att läkemedel inte längre kan skaffas per post från Storbritannien

Avtalslös Brexit skulle innebära att läkemedel inte längre kan skaffas per post från Storbritannien

21.12.2020

Se Fimeas webnyhet 31.12.2020

Om Storbritannien lämnar EU utan något utträdesavtal kommer detta att påverka såväl beställning av läkemedel som personlig införsel av läkemedel.

Efter den 31 december 2020 är det inte längre möjligt att ta emot läkemedel per post från Storbritannien, förutsatt att ett eventuellt handelsavtal inte inverkar på detta. Då övergångs­perioden löper ut vid årsskiftet omfattas importen av läkemedel från Storbritannien av importrestriktioner som gäller länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Det är förbjudet att ta emot läkemedel som skickats från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Från länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan läkemedel beställas och tas emot för personligt bruk under vissa förutsättningar. Ta reda på begränsningarna innan du beställer läkemedel och kontrollera att du endast uträttar ärenden med ett lagligt nätapotek.

Även den tillåtna mängden läkemedel som får föras in från Storbritannien minskar, förutsatt att ett handelsavtal inte inverkar på detta. Avtalslös Brexit skulle innebära att man fr.o.m. början av 2021 endast får föra in läkemedel motsvarande en tre månaders dos från Storbritannien. Från EU-området är det tillåtet att föra in läkemedel för personligt bruk motsvarande ett års behov. För läkemedel som klassificeras som narkotika gäller separata begränsningar.

Ask more

  • Sami Paaskoski, överprovisor, tfn 029 522 3237
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi.