Asset Publisher

null Årsrapporten 2022 om övervakningen av kvalitet och säkerhet hos mänskliga transplantat har publicerats

Årsrapporten 2022 om övervakningen av kvalitet och säkerhet hos mänskliga transplantat har publicerats

22.5.2023

Fimeas sektion för SoHO (Substances of Human Origin) ansvarar för att övervaka kvaliteten, säkerheten och spårbarheten hos mänskliga transplantat, t.ex. blodprodukter, vävnadstransplantat, köns- och stamcellstransplantat samt organtransplantat, i Finland. Övervakningen omfattar förfaranden för tillstånd, registerhållning över aktörer, regelbunden inspektionsverksamhet samt övervakning av allvarliga tillbud och skadliga verkningar som observerats i verksamheten.

År 2022 behandlade sektionen 42 organtransplantationstillstånd, 23 anmälningar om ändring av verksamheten samt 111 rapporter om allvarliga farosituationer och biverkningar inom SoHO-verksamheten, varav 29 kom från ett annat EU-land. Dessutom utfördes 32 inspektioner av blodtjänsten och vävnadsinrättningar.

De aktörer som Fimea övervakat rapporterade bland annat över 200 000 blodprodukter, 371 organtransplantationer, mer än 2000 assisterade befruktningar med donerade spermier och cirka 700 med donerade äggceller, 368 stamcellstransplantationer och cirka 2 000 patienter som behandlats med vävnadstransplantat. Antalet assisterade befruktningar bland ensamstående kvinnor och kvinnliga par fortsatte att öka. År 2022 genomfördes sammanlagt 1 224 assisterade befruktningar för kvinnliga par eller ensamstående kvinnor. I de flesta assisterade befruktningarna med donerade spermier användes spermier från utlandet.

Läs mer:

Fimeas övervakning av användningen av mänskliga transplantat 2022 (pdf, på finska)

Nyheten har uppdaterats den 3 augusti 2023: rapporten har korrigerats, lagt till en ny länk

Ask more

  • Sari Tähtiharju, överinspektör (vävnadsinrättningar), tfn 029 522 3265
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)fimea.fi