Valvonta aihekuva

Suljetun käytön tarkastusprosessi

Suljetun käytön tarkastusprosessi

Tarkastus voi perustua joko tarkastuskäyntiin tai kirjalliseen tarkastusmenettelyyn. Kirjallista tarkastusmenettelyä voidaan käyttää, jos toiminnanharjoittaja on tarkastettu aiemmin ja valvontaviranomainen katsoo sen valvonnan kannalta riittäväksi. Tarkastusten laajuus ja yksityiskohtaisuus voivat vaihdella tapauskohtaisesti.

Toiminnanharjoittajan on tarkastuksen aikana varauduttava vastaamaan kysymyksiin, jotka liittyvät seuraaviin aiheisiin:

Tarkastuksen jälkeen tarkastaja toimittaa toiminnanharjoittajalle tarkastuspöytäkirjan, johon on kirjattu mahdolliset huomautukset ja tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Alla olevat kaaviot esittävät GMO:ien suljetun käytön tarkastusten tavanomaisia tarkastusprosesseja valvontaviranomaisen näkökulmasta.

Kaaviokuva tarkastusprosessista (pdf)