Valvonta aihekuva

Riskinhallinta

Riskinhallinta

Riskienhallinnalla voidaan vaikuttaa turvalliseen ja turvattuun työntekoon laboratorioissa sekä tutkimus- ja tuotantolaitoksissa. Tälle sivulle on kerätty hyödyllisiä linkkejä, joita voi käyttää apuna, kun tunnistetaan omaan käyttöön liittyviä riskejä sekä valitaan eristys- ja suojatoimenpiteitä (ks. riskinarviointi)

Yleisiä ohjeita bioturvallisuudesta

Turvallinen työskentely laboratoriossa (laitteet, neulat, aerosolit, eläimet)

Desinfiointi ja dekontaminaatio