Muut ohjeet

Ohjeistus huumausaineiksi luokiteltujen lääkkeiden kuukausiseurannasta 12.4.2018 (pdf)

 

Luettelo PKV-lääkevalmisteista sekä huumausaineita ja psykotrooppisia aineita sisältävistä lääkevalmisteista

Luettelo on voimassa 15.6.2009 alkaen.

Luettelo lääkeaineista ja -valmisteista, joita saa toimittaa ainoastaan lääkemääräyksellä

Myyntiluvallisten valmisteiden osalta luettelo perustuu laatimishetkellä voimassa olleisiin myyntilupiin. Tämän jälkeen myönnettyjen myyntilupien ja niiden muutosten osalta noudatetaan myyntiluvissa esitettyjä ehtoja ja rajoituksia.

Luettelo lääkeaineista ja -valmisteista, joita saa toimittaa määrätyin ehdoin ilman lääkemääräystä on korvattu luettelolla myyntiluvallisten lääkevalmisteiden itsehoitopakkauksista. Lue lisää.

Lääkepakkaukset

Dokumentit Guideline on Nordic packages ja Frequently Asked Questions on laadittu helpottamaan yhteispohjoismaisten lääkepakkausten suunnittelua.

Näitä dokumentteja voidaan soveltaa sekä ihmisille että eläimille tarkoitettuihin lääkevalmisteisiin. Guideline on Nordic packages sisältää yleisiä ohjeita yhteispohjoismaisista pakkauksista, kun taas Frequently Asked Questions -dokumentissa annetaan yksityiskohtaista ohjeistusta erilaisista pakkausasioista.

Myyntiluvan haltijat voivat esittää kysymyksiä pohjoismaisiin pakkauksiin liittyvistä asioista. Tähän tarkoitukseen on laadittu kysymyslomake Question to the Nordic package group, jota tulisi käyttää. Dokumentit ovat Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin lääkevirastojen yhteistyön tulos. Dokumentti on Ruotsin lääkeviranomaisen (Läkemedelsverket) verkkosivuilla.

Pyyntö myyntipäällysmerkintöjen (mock-ups) Pohjoismaisesta arviointiyhteistyöstä; olkaa hyvä ja käyttäkää lomaketta ”Request for a Nordic mock-up cooperation”. Dokumentti on Ruotsin lääkeviranomaisen (Läkemedelsverket) verkkosivuilla.