Muut ohjeet

Muut ohjeet

Ohjauskirje huumausainelain ja -valvonnan muutoksista ja muutosten vaikutuksesta apteekkityöhön (pdf)

Luettelo PKV-lääkevalmisteista (pdf)

Astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien inhaloitavien lääkevalmisteiden lääkevaihdon hyvät toimintatavat apteekissa (pdf)

Apteekin valmistekohtainen ohjaus lääkevaihdossa

Ohjauskirje koneellisessa annosjakelussa käytettävät lääkevalikoimat (pdf)

Ohjauskirje potilaan välttämättömän lääkehoidon turvaamisesta poikkeustilanteessa (pdf)

Fimean ohjauskirje apteekeille ADHD-lääkevalmisteisiin liittyvistä määräämisehdoista ja Sic-merkinnästä (pdf)

Lääkkeiden toimittaminen apteekin verkkopalvelusta tai muiden etämyyntipalveluiden välityksellä sekä näihin liittyvät lääkekorvaukset (pdf)

Ohjauskirje apteekeille, sairaala-apteekeille ja lääkekeskuksille lääkevalmistuksen raaka-aineiden tunnistamisesta (pdf)

Luettelo lääkeaineista ja -valmisteista, joita saa toimittaa ainoastaan lääkemääräyksellä
Myyntiluvallisten valmisteiden osalta luettelo perustuu laatimishetkellä voimassa olleisiin myyntilupiin. Tämän jälkeen myönnettyjen myyntilupien ja niiden muutosten osalta noudatetaan myyntiluvissa esitettyjä ehtoja ja rajoituksia.

Luettelo lääkeaineista ja -valmisteista, joita saa toimittaa määrätyin ehdoin ilman lääkemääräystä on korvattu luettelolla myyntiluvallisten lääkevalmisteiden itsehoitopakkauksista. Lue lisää itsehoitovalmisteista.

Lääkepakkaukset

Pohjoismaiden kansalliset lääkevirastot ovat laatineet yhteistyössä seuraavat dokumentit:

  • Guideline on Nordic packages
  • Frequently Asked Questions
  • Question to the Nordic package group
  • Request for a Nordic mock-up cooperation

Kaikki yllämainitut dokumentit löytyvät Ruotsin lääkeviranomaisen (Läkemedelsverket) verkkosivuilta.

Dokumentit Guideline on Nordic packages ja Frequently Asked Questions on laadittu helpottamaan yhteispohjoismaisten lääkepakkausten suunnittelua. Näitä dokumentteja voidaan soveltaa sekä ihmisille että eläimille tarkoitettuihin lääkevalmisteisiin. Guideline on Nordic packages sisältää yleisiä ohjeita yhteispohjoismaisista pakkauksista, kun taas Frequently Asked Questions -dokumentissa annetaan yksityiskohtaista ohjeistusta erilaisista pakkausasioista.

Myyntiluvan haltijat voivat esittää kysymyksiä pohjoismaisiin pakkauksiin liittyvistä asioista. Tähän tarkoitukseen on laadittu kysymyslomake Question to the Nordic package group, jota tulisi käyttää. Dokumentit ovat Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin lääkevirastojen yhteistyön tulos.

Pyyntö myyntipäällysmerkintöjen (mock-ups) Pohjoismaisesta arviointiyhteistyöstä; olkaa hyvä ja käyttäkää lomaketta ”Request for a Nordic mock-up cooperation”.