Käännökset

Donepetsiili ja pahanlaatuisen neuroleptioireyhtymän riski.
Marraskuu 2012, pdf.

Risendronaatti ja ruokatorven syövän riski.
Syyskuu 2012, pdf.

Levodopan, dopamiini agonistien ja COMT estäjien käyttöön liittyvä riski impulssikontrollin häiriöiden kehittymiseen.
Heinäkuu 2012, pdf

Allopurinolihoitoon liittyvä riski vakavien iholla esiintyvien haittavaikutusten kehittymiseen potilailla, jotka ovat HLA-B*5801 alleelin kantajia.
Heinäkuu 2012, pdf

Tramadolin vaikutukset kouristeluun ja serotoniinisyndroomaan sekä annostelu iäkkäillä potilailla ja potilailla, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta.
Heinäkuu 2012, pdf

Ristiriita pratsepaamin innovaattorin ja geneeristen valmisteiden välillä koskien glaukoomaa vasta-aiheena.
Heinäkuu 2012, pdf

Karbamatsepiinihoidon aiheuttama riski vakaviin ihoreaktioihin liittyen HLA-A*3101 alleeliin eurooppalaisilla ja japanilaisilla sekä päivitetty suositus testata eräisiin Aasialaisiin populaatioihin kuuluvat potilaat HLA-B*1502 alleelin suhteen.
Heinäkuu 2012, pdf

Okskarbatsepiinihoidon aiheuttama riski lääkeaineyliherkkyysreaktioihin HLA-A*3101 ja HLA-B*1502 alleelin kantajilla.
Kesäkuu 2012, pdf

Parasetamoli infuusioneste, liuokseen liittyvä annosteluvirheriski vastasyntyneillä ja pikkulapsilla sekä alipainoisilla aikuisilla, joka voi johtaa vahingossa yliannostukseen.
Huhtikuu 2012, pdf

Fluorokinolonit ja riski QT-ajan pidentymiseen - päivitetty.
Huhtikuu 2012

SSRI-lääkkeet ja siittiöiden laadun heikkenemisestä johtuva suurentunut riski miesten hedelmättömyyteen.
Maaliskuu 2012, pdf

GnRH-agonistit ja suurentunut riski sairastua masennukseen.
Maaliskuu 2012, pdf

Reseptiä vaativat proptonipumpun estäjät (PPI) ja riski saada lonkan, ranteen tai selkärangan murtuma.
Maaliskuu 2012, pdf

Epilepsialääkkeisiin liittyvä riski luustomuutoksiin.
Helmikuu 2012, pdf

Topiramaatti-monoterapialle altistuneilla vastasyntyneillä on suurentunut synnynnäisten epämuodostumien riski.
Tammikuu 2012, pdf

Pitkäkestoisen protonipumpun estäjä (PPI) lääkityksen vaikutukset veren magnesiumpitoisuuteen.
Joulukuu 2011, pdf

Ketoprofeenin ja ketorolaakin käyttöön liittyvä gastrointestinaalisen toksisuuden riski.
Joulukuu 2011, pdf

HMG-CoA reduktaasi inhibiittorit (statiinit) ja riski diabeteksen puhkeamiseen / heikentyneeseen sokeriaineenvaiduntaan.
Joulukuu 2011, pdf

Suun kautta otettavan metotreksaatin mahdollinen kuolemaan johtava yliannostus lääkitysvirheen seurauksena
Joulukuu 2011, pdf

Essitalopraami ja riski QT-ajan pidentymiseen
Joulukuu 2011, pdf

Rosuvastatiini ja gynekomastiariski.
Marraskuu 2011, pdf

Laskimotromboembolia ja muut riskit käytettäessä tibolonia (Livial)
Marraskuu 2011, pdf

Sitalopraami ja riski QT-ajan pidentymiseen
Lokakuu 2011, pdf

Keskeiset SmPC/PL elementit liittyen Steven Johnsonin Syndroomaan ja toksiseen epidermaaliseen nekrolyysiin "suuren riskin" lääkkeillä.
Syyskuu 2011, pdf

Psykoosilääkkeille kolmannen raskauskolmanneksen aikana altistuneilla vastasyntyneillä on ekstrapyramidaali- ja lääkevieroitusoireiden riski.
Syyskuu 2011, pdf

Silmään annettavien beetasalpaajien (yksinään tai yhdistelmävalmisteissa) systeemiset haittavaikutukset.
Syyskuu 2011, pdf

ACE:n estäjät yksinään tai yhdessä hydroklooritiatsidien kanssa raskauden tai rintaruokinnan aikana.
Kesäkuu 2011, pdf

Fluorokinolonit ja riski QT-ajan pidentymiseen
Joulukuu 2010, pdf

Inhaloitavien ja nenään annettavien kortikosteroidien systeemiset haittavaikutukset.
Marraskuu 2010, pdf

Pitkävaikutteiset beeta-reseptoriagonistit ja astmaoireiden paheneminen.
Lokakuu 2010, pdf

Alendronaatti ja ruokatorven syövän riski Barrettin ruokatorvea sairastavilla potilailla.
Lokakuu 2010, pdf

Tamoksifeenin kliinisen vasteen vaihtelu CYP2D6 polymorfian tai CYP2D6-estäjien vaikutuksesta.
Syyskuu 2010, pdf

Suurentunut riski luunmurtumiin potilailla, jotka käyttävät SSRI- tai trisyklisiä masennuslääkkeitä.
Maaliskuu 2010, pdf

SSRI-, venlafaksiini ja mirtatsapiini masennuslääkkeiden käyttöön liittyvä riski kohonneeseen keuhkoverenkierron vastukseen vastasyntyneillä (PPHN).
Maaliskuu 2010, pdf

Fluoksetiinin käyttöön liittyvä riski synnynnäisiin epämuodostumiin.
Maaliskuu 2010, pdf

Valproiinihapon / natriumvalproaatin ja karbapeneemien samanaikainen käyttö.
Tammikuu 2010, pdf

Kohonnut kuolleisuusriski antipsykooteilla hoidettavilla iäkkäillä, dementiaa sairastavilla henkilöillä.
Lokakuu 2009, pdf

Laskimotukosten (VTE) riski antipsykootisten lääkkeiden käytön yhteydessä.
Lokakuu 2009, pdf

Angiotensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja Angiotensiini II-reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana.
Lokakuu 2008, pdf

Lisätietoja:

TURVA@fimea.fi

Lisätietoa

Lisätietoa

  • Villikka Kirsti
    Ylilääkäri / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö puh. 0295223455