Hedelmöityshoitorekisteri

Hedelmöityshoitorekisteri

Valvira ylläpitää hedelmöityshoitorekisteriä, Luoteri,  hedelmöityshoitoa varten tehdyistä sukusolujen ja alkioiden luovutuksista.

Rekisteriin talletetaan luovutuksen vastaanottaneen terveydenhuollon toimintayksikön ilmoituksen perusteella luovuttajan nimi ja henkilötunnus sekä tieto luovuttajan tunnuksesta, isyyden vahvistamista koskevasta suostumuksesta ja sen peruutuksesta sekä siitä, onko kyse siittiöiden, munasolujen vai alkioiden luovutuksesta