Tilastotietoa kliinisistä lääketutkimuksista

Tilastotietoa kliinisistä lääketutkimuksista

Fimealle ilmoitettiin vuonna 2018 yhteensä 150 uutta Suomessa tehtävää kliinistä lääketutkimusta. Näistä seitsemän oli lupahakemusta edellyttäviä tutkimuksia (geenihoito, somaattinen soluhoito tai muuntogeenisiä organismeja sisältävä lääke).

Kliinisten lääketutkimusten määrä nousi hieman (4 %) edelliseen vuoteen verrattuna (144 kpl). Olennaisia muutoksia tutkimussuunnitelmaan ilmoitettiin 591 kappaletta.

Fimean uusien tutkimusten käsittelyajat lyhenivät edelliseen vuoteen verrattuna (34 vrk vuonna 2017 ja 32 vrk 2018).

Kliinisten lääketutkimusten ilmoitusten ja lupahakemusten asiantunteva ja viiveetön käsittely Fimeassa ylläpitää lääketurvallisuutta sekä edistää lääkealan innovaatiotoimintaa ja houkuttelee ulkomaisia investointeja Suomeen.

8.4.2019

Lisätietoa

Lisätietoa

  • Inki Pirjo
    jaostopäällikkö puh. 0295223362
  • Pirttimäki Mari
    kliinisten lääketutkimusten koordinaattori puh. 0295223380