Valvonta aihekuva

Tilastotietoa kliinisistä lääketutkimuksista

Tilastotietoa kliinisistä lääketutkimuksista

Fimealle ilmoitettiin vuonna 2019 yhteensä 137 uutta Suomessa tehtävää kliinistä lääketutkimusta. Näistä neljä oli lupahakemusta edellyttäviä tutkimuksia (geenihoito, somaattinen soluhoito tai muuntogeenisiä organismeja sisältävä lääke).

Kliinisten lääketutkimusten määrä laski hieman (-9 %) edelliseen vuoteen verrattuna (150 kpl). Olennaisia muutoksia tutkimussuunnitelmaan ilmoitettiin hieman edellisvuotta enemmän (631 kpl, +7%).

Sekä uusien tutkimusilmoitusten että olennaisten tutkimussuunnitelman muutosilmoitusten käsittelyajat lyhenivät edelliseen vuoteen verrattuna.

Kliinisten lääketutkimusten ilmoitusten ja lupahakemusten asiantunteva ja viiveetön käsittely Fimeassa ylläpitää lääketurvallisuutta sekä edistää lääkealan innovaatiotoimintaa ja houkuttelee ulkomaisia investointeja Suomeen.

2.4.2020

Lisätietoa

Lisätietoa

  • Inki Pirjo
    Jaostopäällikkö puh. 0295223362
  • Pirttimäki Mari
    Kliinisten lääketutkimusten koordinaattori puh. 0295223380