Valvonta aihekuva

Asetus 536/2014

Asetus 536/2014

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 27.5.2014 (L158).

Asetus muuttaa kliinisten lääketutkimusten kansallisen ilmoitus- ja hyväksymismenettelyn yhteiseurooppalaiseksi hyväksymismenettelyksi, jossa maksimikäsittelyajat ovat nykyisiä lyhyemmät. Asetuksessa on myös muita muutoksia, joiden tavoitteena on edesauttaa kliinisten lääketutkimusten suorittamista ja läpinäkyvyyttä Euroopan unionissa.

Euroopan komissio antoi 17.7.2012 asetusehdotuksen nykyisen lääketutkimusdirektiivin (2001/20/EY) kumoamiseksi. Asetus nro 536/2014 on hyväksytty 16.4.2014, ja se tulee voimaan sen jälkeen kun EU-portaali ja EU-tietokanta (CTIS) ovat täysin toimintakunnossa noin vuonna 2021.

Asetus 536/2014 suomeksi (PDF)

Asetus 536/2014 ruotsiksi (PDF)

Asetus 536/2014 englanniksi (PDF)

Asetuksen toimeenpanoa valmistellaan Euroopan komission ja Euroopan lääkeviraston sekä Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön johdolla.

Lisätietoa

Lisätietoa

  • Inki Pirjo
    Jaostopäällikkö puh. 0295223362