Valvonta aihekuva

Käytön valvonta

Käytön valvonta

Muuntogeenisten organismien käytön valvonnalla edistetään geenitekniikan turvallista käyttöä ja suojellaan ihmisten ja eläinten terveyttä ja ympäristöä. Fimea valvoo muuntogeenisten organismien käyttöä suljetuissa tiloissa sekä asiakirjavalvontana että tarkastuksin (ks. tarkastusprosessi). Valvonnan pohjana toimivat toiminnanharjoittajien geenitekniikan lautakunnalle tekemät ilmoitukset ja hakemukset, joihin sisältyy mm. kuvaus muuntogeenisten organismien käytöstä sekä riskien arviointi.

Tarkastustoiminta on säännöllistä ja systemaattista ja tarkastettavat toiminnanharjoittajat valitaan vuosittaisen valvontasuunnitelman mukaisesti geenitekniikan rekisteriin tallennettujen ilmoitusten ja hakemusten perusteella. Tarvittaessa voidaan tehdä myös muita tarkastuksia.

Säädöslinkit:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus geenitekniikkalain mukaisesta tarkastusmenettelystä (198/2007)
5 §: käyttöä suljetussa tilassa koskeva tarkastus

Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta (1255/2018)
2 § ja 3 §: käyttöön suljetussa tilassa liittyvien suoritteiden maksut