Valvonta aihekuva

Riskinarviointi

Riskinarviointi

Muuntogeenisten organismien (GMO) käytöstä suljetuissa tiloissa on aina ennen käytön aloittamista tehtävä kirjallinen riskinarviointi. Muuntogeenisten organismien riskinarviointi on päivitettävä aina käytön muuttuessa ja, kun organismista saadaan uutta tietoa, joka voi vaikuttaa riskinarviointiin. Riskinarviointien asianmukaisuus ja ajantasaisuus tarkastetaan valvontatapahtuman yhteydessä.

Riskinarviointi on järjestelmällinen prosessi, jossa tunnistetaan ensin vaarat/haittavaikutukset ja arvioidaan niiden seurausten vakavuus (ks. kaavio riskinarvioinnista). Tämän jälkeen arvioidaan vaikutusten todennäköisyys aiotussa käytössä, jolloin saadaan riskin suuruus (riski = haittavaikutusten vakavuus x niiden todennäköisyys). Riskin suuruuden perusteella mitoitetaan tarvittavat riskinhallintatoimenpiteet.

Riskinarvioinnissa on erityisesti huomattava seuraavat seikat:

  • avoimuus: johtopäätösten kirjaaminen ei riitä, vaan ne on perusteltava
  • haittavaikutusten vakavuus ja todennäköisyys tulee arvioida toisistaan riippumatta
  • riskinarvioinnissa tulee noudattaa pahimman vaihtoehdon periaatetta.

Riskinarviointiohjeistusta:

Muuntogeenisten mikro-organismien (GMM) suljetun käytön riskinarvioinnin periaatteista säädetään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 1053/2005. Riskinarviointia helpottamaan Geenitekniikan lautakunta ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (nyk. Valvira) ovat laatineet asetuksen mukaisen riskinarviointilomakkeen (doc) sekä täyttöohjeen (doc).

Muuntogeenisten kasvien (GM-kasvi) riskinarviointi: GTLK:n materiaaleihin

Muuntogeenisten eläinten (GM-eläin) suljetun käytön riskinarvioinnin periaatteista säädetään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (771/2014).