Valvonta aihekuva

Omavalvonta

Omavalvonta

Omavalvonta on toiminnanharjoittajien itsensä tekemää oman toimintansa valvontaa, jota valvontaviranomainen ohjaa ja valvoo. Tässä sillä tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla toimijat itse valvovat toimintansa lainmukaisuutta sekä toiminnan turvallisuutta työntekijöille, väestölle, eläimille ja ympäristölle, mukaan lukien tarjottujen palveluiden ja tuotteiden turvallisuus.

Toiminnanharjoittajilla on useita lakisääteisiä velvollisuuksia, joiden tarkoituksena on edistää muuntogeenisten organismien käytön omavalvontaa:

Suljettu käyttö

Avoin käyttö