Biopankkirekisteri

Biopankkirekisteri

Biopankkitoiminnan ohjaus, valvonta ja seuranta kuuluvat Fimealle biopankkilain nojalla. Fimea ylläpitää myös valtakunnallista biopankkirekisteriä. Tähän rekisteriin kootaan tiedot kunkin biopankin ylläpitäjästä ja biopankista vastaavasta henkilöstä, näytteiden saannista ja säilytyspaikasta, näytteiden ja niihin liittyvien tietojen käytettävyyteen liittyvistä seikoista sekä tutkimusaloista, joilla näytteitä ja tietoja voidaan hyödyntää.

Biopankin on ilmoitettava biopankkitoiminnan aloittamisesta Fimealle valtakunnalliseen biopankkirekisteriin merkitsemistä varten ennen toiminnan aloittamista. Rekisteriin merkitsemisen ehtona on, että valtakunnallinen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunto on ollut myönteinen ja ilmoitettu toiminta täyttää sille biopankkilaissa ja muussa lainsäädännössä säädetyt edellytykset.

Fimea voi poistaa biopankin rekisteristä, jos biopankin toiminnassa havaitaan henkilötietojen suojaukseen tai tietoturvallisuuteen liittyviä puutteita. Biopankin toiminta päättyy, kun Fimea poistaa biopankin tiedot rekisteristä.

Biopankkirekisterin tiedot ovat julkisia.