Lääkeväärennökset

Lääkeväärennökset

 

Lääkeväärennös on laittomasti tehty lääkevalmiste. Sen tunnistetiedot on tarkoituksella ja vilpillisesti esitetty väärin. Näitä tunnistetietoja ovat pakkausmerkinnät ja pakkauksen ominaisuudet, lääkkeen nimi ja lääkkeen koostumus kaikkine valmistusaineineen. Samoin lääkkeen alkuperää koskevat tiedot ovat vääriä.

Miten lääkeväärennöksen tunnistaa?

Lääkeväärennöstä voi olla lähes mahdoton tunnistaa. Lääkkeen käyttäjä ei voi tunnistaa lääkeväärennöstä ulkonäön perusteella. Asiantuntijatkin tarvitsevat lääkeväärennöksen tunnistamiseen usein laboratoriotutkimuksia.

Rikolliset kehittävät jatkuvasti keinoja, joilla kiertää lääkeväärennösten torjumiseksi kehitettyjä toimia. Osa tunnistetuista lääkeväärennöksistä on toteutettu taitavasti. Paras tapa välttää lääkeväärennöksiä on hankkia lääkkeet apteekista. Tällöin niiden turvallisuus, teho ja laatu on valvonnalla varmistettu. Laillisia alkuperäisvalmistajan lääkevalmisteita ei myydä alennuksella internetissä.

On hyvä huomioida, että lääkeväärennös ei välttämättä

  • maistu tai haise oudolta tai ole oudon värinen
  • näytä huonosti valmistetulta
  • ole huonolaatuisessa pakkauksessa
  • ole pakkauksessa, jossa olisi kirjoitusvirheitä.

Mitä haittaa lääkeväärennöksistä on?

Lääkeväärennös on aina terveysriski. Väärennetyssä valmisteessa vaikuttavat aineet tai muut ainesosat saattavat olla vääriä, tehottomia tai jopa vaarallisia. Pahimmillaan lääkeväärennös voi tappaa käyttäjänsä.

Mitä lääkkeitä väärennetään?

Kaikenlaisia lääkevalmisteita – kalliista syöpälääkkeistä halpoihin kipulääkkeisiin – väärennetään. Maailmanlaajuisesti raportoidaan eniten malarialääkkeiden ja antibioottien väärennöksiä. Kehittyneissä maissa tavataan yleisimmin elintaso- ja elämäntapalääkkeiden, kuten erektio- ja laihdutuslääkkeiden, väärennöksiä. Viime aikoina on havaittu yhä enemmän myös henkeä pelastavien lääkkeiden, kuten syöpä- sekä sydän- ja verisuonitautien lääkkeiden väärennöksiä.

Myös ravintolisänä myytävä valmiste voi olla lääkeväärennös. Valmisteen voidaan esittää sisältävän luonnosta peräisin olevia ainesosia, mutta valmisteen teho saattaakin perustua pakkausmerkinnöissä mainitsemattomaan lääkeaineeseen. Esimerkiksi joidenkin internetissä myytävien laihdutusvalmisteiden on todettu sisältävän lääkeainetta, joka haittavaikutuksiensa vuoksi on poistettu laillisilta markkinoilta. 

Miten voi suojautua lääkeväärennöksiltä?

Paras tapa välttää lääkeväärennöksiä on hankkia lääkkeet laillisen jakelukanavan kautta eli apteekista. Kun hankkii lääkkeitä ulkomailta, kannattaa ensin varmistaa, että toimittajalla on ostomaassa oikeus lääkkeiden vähittäisjakeluun. Matkoilla tarvittavat lääkkeet kannattaa hankkia ja ottaa mukaansa jo kotimaasta.

Lääkkeitä ei kannata ostaa laittomista verkkokaupoista. Laillisen suomalaisen verkkoapteekin tunnistaa verkkopalvelussa olevasta yhteiseurooppalaisesta tunnuksesta, josta on linkki Fimean ylläpitämään luetteloon laillisista apteekkien verkkopalveluista.

Lääkkeiden tilaaminen laittomasta verkkokaupasta on paitsi riski terveydelle, myös lääkkeiden laittomaan maahantuotiin liittyvä rikos. Laittomaan lääkekauppaan liittyvän riskin kantaa yksinomaan lääkkeen maahantuoja tai tilaaja.

Miksi lääkkeitä väärennetään?

Laiton lääkekauppa on yhteydessä rikolliseen toimintaan kuten huumeiden ja dopingaineiden kauppaan. Lääkkeiden väärentäminen on taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa, jossa kiinnijäämisen riski on melko pieni. Toiminta on kansainvälisen huumekaupan tavoin järjestäytynyttä. Lääkeväärennöskaupan välikädet ovat levittäytyneet ympäri maailmaa, joten tekijöiden jäljittäminen on hankalaa. Kysyntä ruokkii laitonta lääkekauppaa ja väärennösten leviämistä. Väärennetyn lääkevalmisteen hankkiminen tukee rikollista toimintaa.

Missä lääkeväärennöksiä esiintyy?

Lääkeväärennöstapauksia raportoidaan jatkuvasti kaikkialta maailmasta. Kehittyneissä maissa (muun muassa EU-jäsenvaltiot, Australia, Kanada, Japani, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat) lääkeväärennöksiä on suhteellisen vähän. Kehitysmaissa väärennöksiä voi olla suuri osa markkinoilla olevista lääkkeistä. Erityisen huolestuttavaa on lääkeväärennösten pääsy laillisiin lääkejakelukanaviin eli lääketukkukauppoihin ja apteekkeihin. Näiden tapausten määrä on viime vuosina lisääntynyt myös kehittyneissä maissa ja EU:ssa.

Vuonna 2014 useissa Euroopan maissa, myös Suomessa, löydettiin lääkkeiden laillisesta jakelusta lääkeväärennöksiksi katsottavia lääkkeitä. Kyseessä oli varastettujen, alun perin aitojen lääkkeiden kulkeutuminen rikollisilta takaisin lailliseen jakelujärjestelmään.

Suomessa lääkeväärennöksiä havaitaan internetin kautta tilatuissa tai matkailijoiden maahantuomissa lääkkeissä. Tullin tekemät takavarikot ovat lisääntyneet vuosi vuodelta.

Miten viranomaiset ehkäisevät lääkeväärennöskauppaa?

Laittomiin lääkkeisiin liittyvät ongelmat eivät ratkea internetsivuja sulkemalla tai maahantuontisäädöksiä kiristämällä. Yksi tärkeimpiä keinoja on väestön tietoisuuden lisääminen lääkeväärennöksiin liittyvistä turvallisuusriskeistä.

Lääkeväärennöskauppaa ehkäistään hyvin monella tavalla. Eri viranomaiset tekevät käytännön yhteistyötä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Lääkkeiden väärentämiseen liittyvää rikollisuutta pyritään torjumaan myös Euroopan neuvoston yleissopimuksella. Euroopan unionissa on lainsäädännön kehittämisellä pyritty entisestään suojaamaan lääkkeiden laillinen valmistus- ja jakeluketju lääkeväärennöksiltä.

Euroopan unionissa on lainsäädännön kehittämisellä pyritty entisestään suojaamaan lääkkeiden laillinen valmistus- ja jakeluketju lääkeväärennöksiltä. EU:ssa otettiin käyttöön heinäkuussa 2015 yhteinen tunnus, jonka avulla kuluttaja voi varmistaa verkkoapteekin laillisuuden. Yhteisellä tunnuksella halutaan edistää turvallista lääkkeiden internetkauppaa.

Vuoden 2019 alussa reseptilääkepakkauksiin lisätään uusia turvaominaisuuksia koko Euroopan alueella. Turvamerkintöjen avulla voidaan varmistaa lääkepakkausten aitous ja avaamattomuus.