Kansalaisen lääketieto aihekuva

Lääkkeet ja ravintolisät

Lääkkeet ja ravintolisät

Lääkevalmisteet ovat sairauden tai sen oireen parantamiseen, lievittämiseen tai ehkäisemiseen tarkoitettuja valmisteita. Niiden valvonnasta vastaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Ravintolisät ovat elintarvikkeita, joiden tarkoituksena on täydentää terveen ihmisen normaalia ruokavaliota. Ravintolisien ja muiden elintarvikkeiden valvonnasta vastaavat kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset.

Osa ravintolisistä voi vaikuttaa samanaikaiseen lääkehoitoon.

Ravintolisät muistuttavat ulkonäöltään lääkkeitä: ne voivat olla esimerkiksi tabletteja, kapseleita, jauheita tai tippoina otettavia valmisteita. Ne voivat sisältää muun muassa vitamiineja, kivennäisaineita, kuituja, rasvahappoja, mikrobeja (kuten laktobasilli- ja bifidobakteerikantoja) ja kasvirohdosuutteita.

Samaa rohdoskasvia, jota voi olla mukana kasvirohdoslääkkeissä, voidaan käyttää vähäisempiä määriä ja eri tarkoituksiin esimerkiksi ruoassa, ravintolisissä ja kosmetiikassa. Tällaisia tuotteita kutsutaan puhekielessä usein laajemmin luontaistuotteiksi. Ravintolisien myyntikanavia ei ole rajoitettu ja niitä myydään siellä missä muitakin elintarvikkeita, kuten ruokakaupoissa, luontaistuotekaupoissa, kuntosaleilla, kauneushoitoloissa, apteekeissa ja jopa huoltoasemilla.

Ravintolisät eivät ole lääkkeitä

Ravintolisissä käytetyillä valmistusaineilla ei saa olla lääkkeellisiä vaikutuksia, eikä niillä saa esittää olevan ihmisen sairauksien ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia. Ravintolisiä saa markkinoida ainoastaan Euroopan elintarvikeviranomaisen arvioimilla ja Euroopan yhteisön hyväksymillä ravitsemus- tai terveysväittämillä. Sellaisia ovat esimerkiksi kalsiumia sisältäville ravintolisille väittämät: ’Sisältää kalsiumia’ tai ’Kalsium on välttämätön lasten luuston normaalille kasvulle ja kehitykselle’.

Lääkkeet tulevat markkinoille lääkeviranomaisten ennakkovalvonnan kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että myynnissä olevien lääkevalmisteiden teho, turvallisuus ja laatu on arvioitu ja hyväksytty.

Ravintolisät taas tulevat kauppaan elintarvikkeina eikä niille, kuten ei muillekaan elintarvikkeille, ole ennakkovalvontaa. Ravintolisien myynnin aloittamisesta tulee kuitenkin tehdä ilmoitus Ruokavirastoon. Ravintolisien laatua valvotaan jälkikäteen.

Ravintolisiä, kuten muitakin elintarvikkeita, valvovat kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset. Ruokavirasto suunnittelee, ohjaa ja kehittää valvontaa. Yksittäisen tuotteen myyntiin puututaan, jos on syytä otaksua tuotteen olevan terveydelle haitallinen tai muuten lainsäädännön vastainen. Ravintolisän myyjän tai valmistajan velvollisuus on poistaa tuote markkinoilta, jos epäillään tuotteen turvallisuutta.

Ravintolisien laadusta vastaa ensisijaisesti niiden valmistaja, mutta myös myyjän vastuulla on varmistaa, että tuotteen merkinnät ja koostumus on lainsäädännön mukaisia.

Ravintolisien käytöstä kerrotaan lääkärille

Osa ravintolisistä voi vaikuttaa samanaikaiseen lääkehoitoon. Ravintolisien käytöstä on syytä aina keskustella lääkärin kanssa, jos käytössä on myös lääkkeitä. Lapset ja ikäihmiset sekä kroonisesti sairaat potilaat voivat olla erityisen alttiita sekä ravintolisien että lääkkeiden yhteisvaikutuksille ja yliannostelun vaaroille.

Ravintolisien käyttö suositellaan lopettamaan viimeistään viikkoa ennen suunniteltua leikkausta tai nukutusta, jollei lääkäri toisin neuvo. Osa ravintolisistä voi aiheuttaa yhteisvaikutuksia nukutuslääkkeiden kanssa, osa taas voi altistaa leikkauksen aikaiselle ja jälkeiselle verenvuodolle.

Suomalaiset suositukset ravintolisien käyttöön

Tuoreissa suomalaisessa ja pohjoismaisessa ravitsemussuosituksessa todetaan, että vitamiini- ja kivennäisvalmisteet voivat olla tarpeen tietyissä elämänvaiheissa ja erityisryhmissä, kun monipuolinen ruokavalio ei yksin riitä. Ravintolisien jatkuvaa käyttöä väestötasolla ei katsota aiheelliseksi