Sisältöjulkaisija

Voinko tilata lääkkeitä laillisesta brittiläisestä verkkoapteekista Brexitin tapahduttua?
Voinko tilata lääkkeitä laillisesta brittiläisestä verkkoapteekista Brexitin tapahduttua?
Jos Iso-Britannia eroaa EU:sta ilman erosopimusta, ei lääkkeitä enää voi tilata laillisesta...

Myyntiluvan haltijan siirto
Myyntiluvan haltijan siirto
Määräyksessä 4/2019 todetaan, että uuden ja vanhan haltijan pakkauksia voidaan vapauttaa samanaikaisesti jakeluun Suomessa enintään kuuden kuukauden ajan, jos...

Miten apteekissa toimitaan, jos epäillään lääkemääräyksen oikeellisuutta tai asianmukaisuutta?
Miten apteekissa toimitaan, jos epäillään lääkemääräyksen oikeellisuutta tai asianmukaisuutta?
Jos lääkemääräystä epäillään väärennetyksi, lääkkeen määrääjää harhaanjohdetuksi...

Koostumus
Koostumus
Jos lääkevalmisteen koostumusta on muutettu asianmukaisella muutoshakemuksella, voiko lääkevalmiste olla markkinoilla samanaikaisesti sekä vanhalla että uudella koostumuksella?...

Brexit myyntiluvanhaltijoille
Brexit myyntiluvanhaltijoille
Fimea kehottaa seuraamaan myös CMDh:n ja CMDv:n sivuilla tapahtuvia päivityksiä.

Brexit-related guidance for companies (EMA) 

Komissiolta yhteiset...

Voiko ruotsinkielisen valmisteyhteenvedon toimittaa jonkun muun muutoshakemuksen yhteydessä?
Voiko ruotsinkielisen valmisteyhteenvedon toimittaa jonkun muun muutoshakemuksen yhteydessä?
Ruotsinkielistä valmisteyhteenvetoa ei voi toimittaa esim. tyypin II muutoshakemuksen...

Tuon mukanani lääkkeitä Suomeen omaan käyttööni matkalta Isosta-Britanniasta. Onko Brexitillä siihen vaikutusta?
Tuon mukanani lääkkeitä Suomeen omaan käyttööni matkalta Isosta-Britanniasta. Onko Brexitillä siihen vaikutusta?
On. Koska Iso-Britannia ei Brexitin jälkeen ole enää EU- tai ETA-maa,...

Miten ruotsinkielinen valmisteyhteenveto toimitetaan vanhoille valmisteille?
Miten ruotsinkielinen valmisteyhteenveto toimitetaan vanhoille valmisteille?
Vanhoille valmisteille, joiden myyntilupa on jo myönnetty, ruotsinkielinen valmisteyhteenveto toimitetaan...

Myyntiluvat
Myyntiluvat
Mistä löydän tietoa: miten haen myyntilupaa ihmislääkkeelle?

Lääkevalmisteeksi luokitteleminen

Myyntilupahakemusten käsittelyyn liittyvät maksut:

Sosiaali- ja...

Koskeeko tämä keskitettyjä valmisteita?
Koskeeko tämä keskitettyjä valmisteita?
Tämä ei aiheuta muutoksia keskitetyn menettelyn valmisteisiin.

8.2.2019

Koskeeko tämä eläinlääkkeitä?
Koskeeko tämä eläinlääkkeitä?
Kyllä, tämä koskee myös eläinlääkkeitä.

8.2.2019

Milloin ruotsinkielinen valmisteyhteenveto pitää toimittaa?
Milloin ruotsinkielinen valmisteyhteenveto pitää toimittaa?
Fimea soveltaa ruotsinkielisen valmisteyhteenvedon toimittamiselle 3 vuoden siirtymäaikaa jo myönnetyille myyntiluville ja...

Miten ruotsinkielinen valmisteyhteenveto toimitetaan uusille, hakemusvaiheessa oleville, valmisteille?
Miten ruotsinkielinen valmisteyhteenveto toimitetaan uusille, hakemusvaiheessa oleville, valmisteille?
9.2.2019 jälkeen toimitetuille myyntilupahakemuksille Fimea vaatii ruotsinkielisen...

Missä muodossa ruotsinkielinen valmisteyhteenveto pitää toimittaa?
Missä muodossa ruotsinkielinen valmisteyhteenveto pitää toimittaa?
Ruotsinkielinen valmisteyhteenveto pitää toimittaa yhdessä word-dokumentissa suomenkielisen version jälkeen (kuten...

Olen potilas tai omainen, mitä minun pitää tehdä?
Olen potilas tai omainen, mitä minun pitää tehdä?
Älä keskeytä lääkkeen käyttöä. Lääkettä ei ole tarpeen vaihtaa, mutta ota halutessasi yhteyttä apteekkiin. Mikäli sinulla on kysymyksiä...

Koskeeko epäpuhtaus myös muita sartaaneja?
Koskeeko epäpuhtaus myös muita sartaaneja?
Euroopan komissio, Euroopan lääkevirasto EMA ja kansalliset lääkeviranomaiset ovat syksyn aikana selvittäneet saman kemiallisen lääkeryhmän...

Mitä teen, jos haluan vaihtaa lääkkeeni ja apteekissani ei ole vaihtokelpoista losartaania saatavilla?
Mitä teen, jos haluan vaihtaa lääkkeeni ja apteekissani ei ole vaihtokelpoista losartaania saatavilla?
Lääkettä ei ole tarpeen vaihtaa, mutta tällaisissa tapauksissa kannattaa ottaa...

Miksi poisvedettävien valmisteiden käyttöä ei saa lopettaa heti ennen kuin saa korvaavaa valmistetta?
Miksi poisvedettävien valmisteiden käyttöä ei saa lopettaa heti ennen kuin saa korvaavaa valmistetta?
Tämän hetkisen tiedon mukaan epäpuhtaudesta ei aiheudu akuuttia potilasriskiä....

Koskeeko poisveto kaikkia EU-jäsenmaita ja miten se näkyy losartaani-valmisteiden saatavuudessa?
Koskeeko poisveto kaikkia EU-jäsenmaita ja miten se näkyy losartaani-valmisteiden saatavuudessa?
Laatusertifikaatin peruminen aiheuttaa sen, että kyseisellä synteesireitillä...

Jos haluan vaihtaa lääkkeeni, onko poisvedettäville losartaani -valmisteille saatavilla korvaavia lääkevalmisteita ja riittääkö niitä kaikille tarvitsijoille?
Jos haluan vaihtaa lääkkeeni, onko poisvedettäville losartaani -valmisteille saatavilla korvaavia lääkevalmisteita ja riittääkö niitä kaikille tarvitsijoille?
Fimea on käynyt...