Tietoa Fimeasta aihekuva

Tavoitteet

Tavoitteet

Varmistamme sekä ihmis- että eläinlääkkeiden turvallisuutta ja saatavuutta sekä lääkehoitojen järkevyyttä

 • Toimimalla aktiivisesti lääkkeiden saatavuuden edistämiseksi ja lääkehuollon kehittämiseksi
 • Huolehtimalla lääketurvallisuudesta ja kohdistamalla valvonnan oleelliseen
 • Edistämällä lääkkeiden järkevää käyttöä osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa
 • Arvioimalla lääkkeiden hoidollista ja taloudellista arvoa
 • Tuottamalla ja välittämällä lääketietoa
 • Rakentamalla lääkealan arviointi-, tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä
 • Toimimalla aktiivisesti yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa

Edistämme Suomen terveydenhuollon etuja Euroopan lääkealan verkostoissa

 • Kasvattamalla asiantuntijuutemme merkitystä EU:n toimielimissä ja Euroopan lääkealan verkostoissa
 • Hakeutumalla aktiivisesti kansainvälisiin myyntilupa- ja valvontatehtäviin laajennamme omaa osaamistamme
 • Painottamalla toiminnassamme biologisia ja kansaterveydellisesti merkittäviä lääkkeitä, rinnakkaislääkkeitä sekä yksilöllistä lääkintää
 • Olemalla aktiivinen kumppani terveysteknologian arviointiverkostossa

Tuemme innovaatioita ja neuvomme lääkealan toimijoita lääkkeen koko elinkaaren ajan osana Suomen terveysalan kasvustrategian toimeenpanoa

 • Ohjaamalla lupaavia lääkeinnovaatioita eteenpäin lääkeneuvolatoiminnalla ja tieteellisellä neuvonnalla osana EU-innovaatioverkoston toimintaa
 • Edistämällä kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvää toimintaa
 • Kehittämällä lääkevalmisteiden ja -hoitojen arvioinnin yhteistä tieteellistä neuvontaa
 • Kehittämällä myyntiluvan jälkeisen teho- ja turvallisuustiedon hyödyntämistä
 • Osallistumalla aktiivisesti keskusteluun rationaalisesta lääkinnästä ja lääkehoidoista

Toimintamme pohjautuu korkeaan laatutasoon

 • Henkilöstömme voi hyvin ja sillä on huippuluokan osaaminen ja motivaatio
 • Kasvattamalla asiantuntemustamme valitsemillamme painopistealueilla ja käyttämällä sitä aktiivisesti vaikuttavuutemme lisäämiseksi
 • Henkilöstöresurssimme ja taloutemme ovat kunnossa ja kohdennamme resurssimme oikein
 • Meillä on digitaaliset, tehokkaat prosessit ja tuotamme sekä hyödynnämme yhteisiä tietovarantoja
 • Etsimme uusia ratkaisuja toiminnan jatkuvaksi kehittämiseksi
 • Lunastamme antamamme asiakaslupauksemme
 • Viestimme aktiivisesti toiminnastamme tunnettavuuden lisäämiseksi