Tietoa Fimeasta aihekuva

Tavoitteet

Tavoitteet

Strategiset tavoitteemme

Palveleva asiantuntijuus

  • Tunnistamme palvelumme  ja vahvistamme prosessit.
  • Uudistamme palvelukanavat.
  • Vahvistamme palvelevan asiantuntijuuden kulttuuria ja vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa.

Sujava ja mahdollistava toimintakulttuuri

  • Optimoimme tapamme toimia tulevaisuutta varten. 
  • Määrittelemme johtajuuden periaatteet. 
  • Määrittelemme henkilöstön kehittymisen tavoitteet.

Kansallinen ja kansainvälinen vaikuttavuus

  • Määrittelemme kansallisen ja kansainvälisen vaikuttamisen tavoitteet, toimintatavat ja prioriteetit.
  • Olemme ensisijainen lääketiedon lähde Suomessa.