Tietoa Fimeasta aihekuva

Strateginen viitekehys

Strateginen viitekehys

Toimintaympäristön jatkuva muutos haastaa meidät kuten muutkin organisaatiot jatkuvaan tulevaisuuden luotaamiseen ja reagointivalmiuteen.

Sisäiset muutostekijät

 • Tiedon jakaminen
 • Avoin sidosryhmäyhteistyö
 • Myyntilupa- ja HTA-toiminnan lähentyminen
 • Digitalisaatio
 • Työnteon hajaantuminen
 • Keskittyminen ydinosaamiseen

Ulkoiset muutostekijät

 • Taantuva Eurooppa, kasvava Kauko-Itä
 • Ennakoimattomuus ja kriisialttius
 • Globalisaatio, keskittyminen, polarisaatio
 • Lääkealan rikollisuus ja riskit
 • Kansalaisten voimaantuminen
 • Informaatiotulva

Valtio-konsernin muutostekijät

 • SOTE-uudistus
 • Organisaatiorajojen hämärtyminen
 • Avoimuus, läpinäkyvyys, eettisyys, vastuullisuus
 • Säästöt
 • Jaetut tukipalvelut
 • VM valtion emoyhtiö
 • Aika- ja paikkariippumattomuus

Tekniset muutostekijät

 • 24/7 online maailma
 • Kehittyneet, kalliit lääkehoidot
 • Ehkäisevät ja parantavat lääkehoidot
 • ATMP-tuotteet, implantit. diagnostiikka
 • Automaatio lääkejakelussa
 • Teknologian ja kyberturvallisuuden tarkastukset