Tietoa Fimeasta aihekuva

Vaxzevria (Astra Zeneca)

Vaxzevria (Astra Zeneca)

Päivitetty 14.7.2021

Vaxzevrialla tehdyissä tutkimuksissa rokotteen yleisimpiä haittavaikutuksia ovat olleet injektiokohdan arkuus (64 %), injektiokohdan kipu (54 %), väsymys (53 %), päänsärky (53 %), lihaskipu (44 %), huonovointisuus (44 %), kuumeinen olo (34 %), vilunväristykset (32 %), nivelkipu (26 %), pahoinvointi (22 %) ja yli 38 °C:n kuume (8 %). Haittavaikutukset olivat yleensä lieviä tai keskivaikeita ja ne väistyivät muutaman päivän kuluessa rokottamisesta. Näitä haittavaikutuksia on siis odotettavissa rokotetuilla, ja ne voivat johtaa lyhyisiin sairauspoissaoloihin.

Aiemmista raporteista poiketen taulukoissa esitetään yhdistettyinä kaikki ilmoitetut ja vakaviksi ilmoitetut haittavaikutukset.

Ilmoitetut haittavaikutukset elinryhmittäin – Vaxzevria (Astra Zeneca)

Eniten ilmoituksia on tullut yleisoireista ja paikallisreaktioista, toiseksi eniten hermostoon liittyen.

Yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset elinryhmittäin – Vaxzevria (Astra Zeneca)

Elinryhmä Kaikki Vakavat
Yleisoireet ja paikallisreaktiot 1481 912
Kuume 371 213
Väsymys 196 120
Vilunväristykset 130 69
Voimattomuus 107 67
Huonovointisuus 86 59
Rokotuskohdan kipu 81 42
Kipu/särky 71 46
Outo olo 37 22
Palelu 33 18
Hermosto 876 620
Päänsärky 327 199
Huimaus 115 76
Puutuminen 71 51
Kihelmöinti 42 27
Pyörtyminen/tajunnanmenetys 31 29
Vapina 31 19
Aivoinfarkti 19 19
Tuki- ja liikuntaelimet 719 460
Lihaskipu 194 101
Raajakipu 145 93
Nivelkipu 137 89
Lihasten voimattomuus 33 28
Ruuansulatuselimistö 330 223
Pahoinvointi 106 69
Vatsakipu/vatsavaivat 53 40
Ripuli 47 30
Oksentelu 35 24
Hengityselimet 308 203
Hengenahdistus 84 57
Keuhkoveritulppa 42 41
Kurkkukipu 22 10
Yskä 20 8
Nenäverenvuoto 13 9
Tutkimukset 260 193
Sykkeen nousu 47 28
Verenpaineen nousu 44 29
SARS-CoV-2 testi negatiivinen 35 31
CRP:n nousu 21 19
Iho ja ihonalaiset kudokset 205 127
Hikoilu 37 25
Ihottuma 31 22
Kutina 30 20
Punoitus 27 16
Verisuonisto 170 134
Mustelma 36 28
Syvä laskimotukos 36 36
Pinnallinen laskimotulehdus 21 11
Ääreisosien kylmyys 13 8
Silmät 145 92
Silmien särky 21 6
Näköhäiriö 19 13
Näön sumentuminen 15 8
Silmien valonarkuus 11 7
Sydän 109 89
Rytmihäiriötuntemukset 29 26
Tykyttely 24 16
Eteisvärinä 14 13
Sydäninfarkti 9 9
Infektiot 92 71
Flunssaoireet 13 9
Keuhkokuume 13 13
Nuha 9 3
Erysipelas (ruusu) 7 7
Psyykkiset oireet 84 59
Unettomuus 26 21
Sekavuus 12 10
Ahdistus 5 3
Veri ja imukudos 56 48
Suurentuneet imusolmukkeet 17 12
Immuunivälitteinen trombosytopenia 12 12
Trombosytopenia 11 11
Korvat 44 35
Korvien soiminen 14 11
Korvakipu 5 2
Aineenvaihdunta ja ravitsemus 40 26
Alentunut ruokahalu 34 20
Vammat ja myrkytykset 25 20
Kaatuminen 6 5
Sosiaaliset olosuhteet 23 21
Alentunut työkyky 16 15
Omatoimisuuden heikentyminen 5 4
Munuaiset ja virtsatiet 18 15
Immuunijärjestelmä 17 14
Allerginen reaktio 8 6
Anafylaktinen reaktio 6 6
Sukupuolielimet ja rinnat 9 6

Syviä laskimotukoksia, yleisimmin alaraajassa, tai niiden epäilyjä on kuvattu 36 ilmoituksessa, pinnallisia laskimotukoksia 21 ilmoituksessa ja keuhkoveritulppa 41 ilmoituksessa. Osassa ilmoituksia ei ole tietoa siitä, onko tukosdiagnoosi vahvistettu vai poissuljettu tai onko potilaalla ollut verisuonitukoksille altistavia riskitekijöitä (esim. ylipaino, tupakointi, liikkumattomuus, perussairaudet, lääkitys). THL on selvittänyt verisuonitukosten ilmaantuvuutta rekisteritietojen avulla. Minkään koronarokotteen osalta ei Suomessa havaittu tavanomaisten verisuonitukosten lisääntymistä rokotusten jälkeen. 

Harvinaista hyytymishäiriötä ja siihen liittyviä verisuonitukostapauksia (thrombosis with thrombocytopenia syndrome, TTS) on Suomesta ilmoitettu Vaxzevria-rokotteesta viisi tapausta. Lisäksi on ilmoitettu kaksi tapausta, joissa TTS-diagnoosia ei voitu täysin vahvistaa, koska hyytymishäiriö on voinut aiheutua myös muusta syystä (esim. hepariinin indusoima trombosytopenia, HIT). Potilaissa on sekä naisia että miehiä ja he ovat pääosin alle 65-vuotiaita.

Erysipelas eli ruusu on ihon pinnallisiin kerroksiin ja imusuoniin rajoittuva bakteeri-infektio. Infektio on peräisin potilaan omalta iholta, ja sen tavallisin aiheuttaja on beetahemolyyttinen streptokokki. Valtaosa ruusuista esiintyy toispuoleisena säären, nilkan ja jalkaterän alueella, mutta se voi ilmaantua myös ylärajaan, kasvoihin ja vartalolle.