Tietoa Fimeasta aihekuva

Vaxzevria (Astra Zeneca)

Vaxzevria (Astra Zeneca)

Päivitetty 18.8.2022, seuraava päivitys lokakuussa 2022

Haittavaikutusilmoitukset kuvastavat ilmoittajan havaintoja ja näkemyksiä, eivätkä tarkoita sitä, että rokotteen ja havaittujen vaikutusten välinen mahdollinen yhteys olisi vahvistettu. Rokotteen hyödystä ja riskeistä voidaan tehdä päätelmiä vasta, kun kaikki käytettävissä olevat tiedot ovat läpikäyneet tieteellisen arvioinnin osana rokotteen jatkuvaa turvallisuusseurantaa. Jos turvallisuusongelma tieteellisen arvioinnin jälkeen varmistuu, ryhdytään toimenpiteisiin esimerkiksi tuotetietojen ja rokotusohjeiden päivittämiseksi.

Koronarokotteiden haittavaikutusilmoitusten vakavuusarvio perustuu ilmoittajan arvioon, tai jos sitä ei ole ilmoitettu, Fimean arvioon. Fimea voi nostaa, mutta ei laskea ilmoittajan vakavuusarviota. Haittavaikutus tulisi arvioida vakavaksi, jos se on: johtanut kuolemaan, hengenvaaraan, sairaalahoitoon tai sen pidentymiseen, aiheuttanut pysyvän vamman, toimintakyvyn laskun tai synnynnäisen epämuodostuman.

Vaxzevrialla tehdyissä tutkimuksissa rokotteen yleisimpiä haittavaikutuksia ovat olleet injektiokohdan arkuus (64 %), injektiokohdan kipu (54 %), väsymys (53 %), päänsärky (53 %), lihaskipu (44 %), huonovointisuus (44 %), kuumeinen olo (34 %), vilunväristykset (32 %), nivelkipu (26 %), pahoinvointi (22 %) ja yli 38 °C:n kuume (8 %). Haittavaikutukset olivat yleensä lieviä tai keskivaikeita ja ne väistyivät muutaman päivän kuluessa rokottamisesta. Näitä haittavaikutuksia on siis odotettavissa rokotetuilla, ja ne voivat johtaa lyhyisiin sairauspoissaoloihin.

Ilmoitetut haittavaikutukset elinryhmittäin – Vaxzevria (Astra Zeneca)

Eniten ilmoituksia on tullut yleisoireista ja paikallisreaktioista, toiseksi eniten hermostoon liittyen.

Yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset elinryhmittäin (pdf)