Tietoa Fimeasta aihekuva

Spikevax (Moderna)

Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna)

Päivitetty 14.7.2021

Spikevaxilla tehdyissä tutkimuksissa rokotteen yleisimpiä haittavaikutuksia ovat olleet injektiokohdan kipu (92 %), väsymys tai uupumus (70 %), päänsärky (65 %), lihaskipu (62 %), nivelkipu (46 %), vilunväristykset (45 %), pahoinvointi tai oksentelu (23 %), kainaloiden turpoaminen tai arkuus (20 %), kuume (16 %), injektiokohdan turvotus (15 %) ja punoitus (10 %). Haittavaikutukset olivat yleensä lieviä tai kohtalaisia ja ne väistyivät muutaman päivän kuluessa rokottamisesta. Näitä haittavaikutuksia on siis odotettavissa rokotetuilla, ja ne voivat johtaa lyhyisiin sairauspoissaoloihin.

Aiemmista raporteista poiketen taulukoissa esitetään yhdistettyinä kaikki ilmoitetut ja vakaviksi ilmoitetut haittavaikutukset.

Ilmoitetut haittavaikutukset elinryhmittäin – Spikevax (aiemmin COVID-19 Vaccine Moderna)

Eniten ilmoituksia on tullut yleisoireista ja paikallisreaktioista.

Yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset elinryhmittäin – Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna)

Elinryhmä Kaikki Vakavat
Yleisoireet ja paikallisreaktiot 182 134
Kuume 25 20
Väsymys 17 13
Huonovointisuus 15 9
Rokotuskohdan kipu 14 9
Rokotuskohdan punoitus 13 8
Rokotuskohdan turvotus 9 6
Voimattomuus 8 6
Hermosto 108 94
Päänsärky 20 17
Huimaus 15 11
Pyörtyminen/tajunnanmenetys 11 11
Puutuminen 7 6
Tuki- ja liikuntaelimet 70 61
Raajakipu 18 15
Lihaskipu 14 13
Nivelkipu 13 10
Ruuansulatuselimistö 48 34
Pahoinvointi 16 12
Vatsakipu 6 5
Tutkimukset 33 30
Verenpaineen nousu 7 6
Iho ja ihonalaiset kudokset 30 23
Punoitus 9 6
Hengityselimistö 29 24
Keuhkoveritulppa 5 5
Infektiot 24 22
Erysipelas (ruusu) 6 6
Verisuonisto 17 14
Syvä laskimotukos 6 6
Silmät 15 13
Sydän 14 12
Psyykkiset oireet 12 10
Korvat 11 7
Veri ja imukudos 9 9
Suurentuneet imusolmukkeet 7 7
Vammat ja myrkytykset 8 6
Immuunijärjestelmä 6 6
Sosiaaliset olosuhteet 5 5

 

Syviä laskimotukoksia, yleisimmin alaraajassa, tai niiden epäilyjä on kuvattu 35 ilmoituksessa ja keuhkoveritulppa 6 ilmoituksessa. Osassa ilmoituksia ei ole tietoa siitä, onko potilaalla ollut korkean iän lisäksi muita verisuonitukoksille altistavia riskitekijöitä (esim. ylipaino, tupakointi, liikkumattomuus, perussairaudet, lääkitys).

Erysipelas eli ruusu on ihon pinnallisiin kerroksiin ja imusuoniin rajoittuva bakteeri-infektio. Infektio on peräisin potilaan omalta iholta, ja sen tavallisin aiheuttaja on beetahemolyyttinen streptokokki. Valtaosa ruusuista esiintyy toispuoleisena säären, nilkan ja jalkaterän alueella, mutta se voi ilmaantua myös ylärajaan, kasvoihin ja vartalolle.

Fimeaan tulee viikoittain useita haittavaikutusilmoituksia, joissa kerrotaan potilaalle tulleen Spikevaxin (aiemmin COVID-19 Vaccine Moderna) jälkeen COVID arm. Kyseessä on nimenomaan Spikevaxiin liittyvä viivästynyt allerginen paikallisreaktio, jossa rokotuskohdan seutuun tulee noin viikon kuluttua rokottamisesta voimakasta punoitusta, kutinaa, arkuutta ja ihon kovettuma. Reaktio kestää keskimäärin 5 vuorokautta, mutta se voi jatkua jopa useampia viikkoja ja saattaa uusiutua toisen rokoteannoksen jälkeen. Rokotuskohdan reaktiot ovat Spikevaxin odotettuja, ei-vakavia haittavaikutuksia.