Tietoa Fimeasta aihekuva

Comirnaty (Pfizer-BionTech)

COMIRNATY (Pfizer-BionTech)

Päivitetty 14.4.2021

Ilmoitettujen haittavaikutusten jakautuminen elinryhmittäin / Comirnaty (Pfizer-BionTech)

Suurin osa ilmoituksista on koskenut yleisoireita ja paikallisreaktioita.

Yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset elinryhmittäin / Comirnaty (Pfizer-BionTech)

Yleisoireet ja paikallisreaktiot 1648
Kuume 321
Väsymys 200
Rokotuskohdan kipu 135
Huonovointisuus 103
Vilunväristykset 102
Hermosto 765
Päänsärky 273
Huimaus 111
Puutuminen 64
Kihelmöinti 55
Tuki- ja liikuntaelimet 702
Lihaskipu 210
Raajakipu 152
Nivelkipu 124
Lihasten voimattomuus 45
Ruuansulatuselimistö 441
Pahoinvointi 139
Ripuli 53
Oksentelu 53
Suun kihelmöinti 32
Hengityselimistö 302
Hengenahdistus 85
Kurkkukipu 35
Yskä 31
Kurkun ärsytys 17
Iho ja ihonalaiset kudokset 248
Punoitus 60
Ihottuma 46
Nokkosihottuma 35
Kutina 30
Tutkimukset 182
Sykkeen nousu 30
Verenpaineen nousu 29
CRP:n nousu 21
SARS-CoV-2 testi negatiivinen 21
Veri ja imukudos 135
Suurentuneet imusolmukkeet 121
Kipeät imusolmukkeet 6
Silmät 90
Näköhäiriö 13
Silmien särky 13
Silmien valonarkuus 8
Näön sumentuminen 8
Sydän 86
Tykyttely 32
Rytmihäiriötuntemus 18
Tiheälyöntisyys 9
Lisälyönnit 7
Infektiot 76
Vyöruusu 15
Keuhkokuume 11
Flunssaoireet 9
Psyykkiset oireet 62
Unettomuus 33
Sekavuus 6
Immuunijärjestelmä 39
Allerginen reaktio 21
Anafylaktinen reaktio 16
Verisuonisto 42
Kalpeus 10
Mustelma 6
Korvat 32
Korvien soiminen 8
Korvasärky 7
Aineenvaihdunta ja ravitsemus 29
Alentunut ruokahalu 19
Sosiaaliset olosuhteet 22
Alentunut työkyky 18
Vammat ja myrkytykset 19
Kaatuminen 9
Sukupuolielimet ja rinnat 11
Munuaiset ja virtsatiet 9

 

Huimausta kuvataan yleensä yhdessä muiden yleisesti esiintyvien oireiden, kuten päänsäryn, pahoinvoinnin ja yleisen huonovointisuuden, kanssa.

Suun, kasvojen ja kurkun kihelmöintiä on ilmoitettu useimmiten allergistyyppisen reaktion yhteydessä. Yläraajan kihelmöintiä on ilmoitettu rokotusraajan kipeytymisen tai puutumisen yhteydessä.

Puutumista on ilmoitettu yleisimmin kasvojen alueella ja yhdessä muiden allergistyyppisten oireiden kanssa. Muutamissa ilmoituksissa kuvataan ohimenevää toispuoleista kasvojen, yläraajan tai alaraajan puutumista, joka on alkanut pian rokottamisen jälkeen ja johon on liittynyt kihelmöintiä tai allergistyyppisiä oireita. 

Vakavissa hengityselimistön haitoissa on ilmoitettu 9 keuhkoveritulppaa, joita saaneet potilaan ovat olleet keskimäärin 80-vuotiaita. Osassa ilmoituksia ei ole tietoa siitä, onko potilaalla ollut korkean iän lisäksi muita verisuonitukoksille altistavia riskitekijöitä (esim. ylipaino, tupakointi, liikkumattomuus, perussairaudet, lääkitys). Muista hengityselimistön haitoista hengenahdistus mainitaan yleensä yhdessä allergistyyppisten oireiden tai muutoin pian rokottamisen jälkeen ilmenevien, ohimenevien oireiden (esim. punoitus, paikallinen kihelmöinti, sykkeen nousu tai sydämen tykyttely) kanssa. 

Paikallista punoitusta on ilmoitettu useimmiten muiden ohimenevien allergistyyppisten oireiden kanssa. Ihottuma kuvataan usein laikukkaaksi, kutisevaksi ja paikkaa vaihtavaksi, jolloin kyseessä on voinut olla nokkosihottuma. Fimea ei kuitenkaan voi tehdä diagnooseja ilmoitusten perusteella, vaan haitat kirjataan sellaisina, kuin ne on ilmoituksessa kuvattu. 

Tutkimukset -ryhmä tarkoittaa erilaisia poikkeavia laboratorio- tai muita tutkimuslöydöksiä. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi verenpaineen ja syketason muutokset, sekä tulehdusmerkkiaine CRP:n nousu. Joillekin rokotuksen saaneille on yleisoireiden vuoksi tehty koronatesti koronavirustartunnan poissulkemiseksi. Heistä kaikilla testitulos on ollut negatiivinen (SARS-CoV-2 testi negatiivinen).

Silmiin kohdistuvia haittavaikutuksia ovat esimerkiksi erilaiset allergiset silmäoireet, kuten silmien kirvely ja ärsytys, sekä näön hämärtyminen esimerkiksi allergistyyppisten oireiden aikana.

Infektiot -ryhmään kuuluu erilaisia bakteeri- ja virusinfektioita, esimerkiksi vyöruusun aktivoituminen. Vyöruusu on vesirokkoviruksen aiheuttama paikallinen rakkulainen ihomuutos. Arviolta 95 %:lla aikuisista on kehossaan vesirokkovirus lapsuudessa sairastetun infektion jäljiltä, ja puolustuskyvyn ohimenevästi heiketessä virus voi aktivoitua ja aiheuttaa ihomuutoksen. Vyöruusun on kertaalleen sairastanut 2 % 40-vuotiaista ja 10 % 70-vuotiaista (Lääkärikirja Duodecim).

Psyykkisinä oireina kuvataan esimerkiksi unettomuutta, johon yhdistyy usein muita haittoja, kuten rokotuskohdan kipua tai yleisoireita.

Comirnaty-rokotuksen jälkeen ilmaantuneista mustelmista on tehty enemmän ilmoituksia Vaxzevria-rokotteen hyytymishäiriöselvitysten uutisoinnin myötä. Ilmoituksista ei käy ilmi, liittyikö mustelmiin hyytymishäiriötä.

Korviin liittyvinä haittoina on ilmoitettu esimerkiksi korvien soimista ja erilaisia ohimeneviä korvatuntemuksia.

Vammat ja myrkytykset -ryhmässä on ilmoitettu esimerkiksi kaatumisia, jotka ovat liittyneet muihin haittoihin, kuten kuumeeseen ja huimaukseen.

Sekä vakavien että ei-vakavien ilmoitusten joukossa oli tapauksia, joissa yleisoireet, kuten kuume ja väsymys ovat johtaneet lyhyeen sairauspoissaoloon (alentunut työkyky).

Ilmoitettujen vakavien haittavaikutusten jakautuminen elinryhmittäin / Comirnaty (Pfizer-BionTech)

Suurin osa ilmoitetuista vakavista haittavaikutuksista on ollut yleisoireita ja paikallisreaktioita.

Yleisimmin ilmoitetut vakavat haittavaikutukset elinryhmittäin / Comirnaty (Pfizer-BionTech)

Yleisoireet ja paikallisreaktiot 493
Kuume 97
Väsymys 72
Voimattomuus 38
Huonovointisuus 36
Hermosto 316
Päänsärky 86
Huimaus 42
Kihelmöinti 22
Puutuminen 18
Tuki- ja liikuntaelimet 233
Lihaskipu 69
Raajakipu 51
Nivelkipu 38
Lihasten voimattomuus 21
Hengityselimistö 145
Hengenahdistus 51
Yskä 15
Kurkun ärsytys 7
Kurkkukipu 7
Ruuansulatuselimistö 145
Pahoinvointi 47
Oksentelu 21
Suun puutuminen 10
Ripuli 10
Tutkimukset 110
Verenpaineen nousu 20
Sykkeen nousu 17
CRP:n nousu 10
SARS-CoV-2 testi negatiivinen 10
Verenpaineen lasku 10
Iho ja ihonalaiset kudokset 79
Punoitus 25
Nokkosihottuma 15
Ihottuma 15
Sydän 57
Rytmihäiriötuntemus 15
Tykyttely 13
Tiheälyöntisyys 7
Sydämen vajaatoiminta 6
Eteisvärinä 6
Infektiot 51
Keuhkokuume 11
Flunssaoireet 7
Veri ja imukudos 40
Suurentuneet imusolmukkeet 29
Silmät 39
Immuunijärjestelmä 32
Anafylaktinen reaktio 16
Allerginen reaktio 15
Psyykkiset oireet 20
Unettomuus 13
Verisuonisto 23
Kalpeus 7
Sosiaaliset olosuhteet 16
Alentunut työkyky 14
Aineenvaihdunta ja ravitsemus 16
Alentunut ruokahalu 9
Vammat ja myrkytykset 13
Kaatuminen 8
Munuaiset ja virtsatiet 8
Korvat 8
Sukupuolielimet ja rinnat 5