Tietoa Fimeasta aihekuva

Brexit

Brexit lääkealalla

Brexit lääkealalla

Britannian EU-eron (31.1.2020) myötä alkaa vuoden 2020 loppuun asti kestävä siirtymäkausi. Siirtymäkauden aikana jatketaan nykysäännöillä ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. Tiukasta neuvotteluaikataulusta johtuen joillakin aloilla saatetaan pudota 1.1.2021 alkaen sopimuksettomaan suhteeseen. Erityisesti yritysten on syytä varautua tähän. 

Fimea on varautunut yhdessä ministeriön, muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa tilanteeseen ja kartoittanut yhdessä muiden lääkealan toimijoiden kanssa mahdollisia lääkehuollon häiriötilanteita ja niihin liittyviä riskejä. Yhteistyössä on käynnistetty toimenpiteitä häiriötilanteiden ehkäisemiseksi ja niitä jatketaan tiiviissä yhteistyössä jatkuvasti, jotta voidaan turvata potilaiden katkeamaton hoito.