Brexit

Brexit lääkealalla

Brexit lääkealalla

Fimea on varautunut yhdessä ministeriön, muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa Brexitiin eli Ison-Britannian eroon Euroopan unionista.

Fimea on kartoittanut yhdessä muiden lääkealan toimijoiden kanssa mahdollisia lääkehuollon häiriötilanteita ja niihin liittyviä riskejä. Yhteistyössä on käynnistetty toimenpiteitä häiriötilanteiden ehkäisemiseksi.

Tilannekuvaa päivitetään ja toimenpiteitä jatketaan tiiviissä yhteistyössä jatkuvasti, jotta  voidaan turvata potilaiden katkeamaton hoito.