Utbildningsfilmer

Tillsammans med aktörer i landskapen anordnar Fimea utbildningsdagar på olika orter i Finland om hanteringen av läkemedelsbehandling som helhet. Utbildningsdagarna riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal inom äldrevården.

Kalendern för utbildningsdagarna:

·         S:t Michel 19.9.2017 (program på finska)

·         Björneborg 15.11.2017 (program på finska)

·         Karleby 17.1.2018

·         Kajana 31.1.2018

Utbildningsdagarna planeras tillsammans med lokala aktörer och regionens förändringsagenter i spetsprojektet I&O (”Hemvård för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras”). Utbildningarna spelas in. Allt material från utbildningsdagarna publiceras på den här webbsidan.

Koulutusvideot