Utveckling och HTA

Utveckling

Fimea samlar, producerar, bedömer och medlar oberoende information om läkemedel.

Uppgifterna grundar sig på vetenskaplig forskning och är till för befolkningen, för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och för den offentliga beslutsfattningens behov.

Utveckling sininen

Fimea

  • utvecklar även funktionaliteten och säkerheten inom läkemedelsbranschen, läkemedelsförsörjningen och apoteksverksamheten samt bedriver forskning inom läkemedelsepidemiologi och forskning som hänför sig till läkemedelspolitik och farmakoekonomi.
  • samarbetar med myndigheter, universitet, forskningsinstitut, verksamhetsenheter för social- och hälsovården samt med andra aktörer inom branschen både nationellt och internationellt.