Läkemedelsinformationsnätverkets material

Läkemedelsinformationsnätverkets material

Läkemedelsinformationsnätverket har i samarbete utarbetat material för läkemedelsanvändare och yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Syftet med materialen är att synliggöra läkemedelsinformationens och läkemedelsrådgivningens betydelse för en lyckad läkemedelsbehandling och för tryggandet av en säker användning av läkemedlet. Läkemedelsanvändarens delaktighet och säkerställandet av delaktigheten står i centrum för läkemedelsinformation av hög kvalitet.

Material har publicerats sedan 2019. Deras innehåll utvärderas och uppdateras med hjälp av de regelbundna uppdateringsomgångarna som görs inom nätverket.

Material för läkemedelsanvändare

Material för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården

Mer information

Mer information

  • Kiviranta Päivi
    Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto tel. 0295223522
  • Paulamäki Jasmin
    Forskare / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto tel. 0295223604