Nationella anvisningar

 

Fimea utarbetade med hjälp av nätverket nationella anvisningar för en interprofessionell rationalisering av läkemedelsbehandlingarna i 2016.

Anvisningarna beskriver nationella och internationella goda förfaranden och konkreta verktyg för utveckling av verksamhetsmodellerna. Samtidigt sammanfattar anvisningarna nätverkets arbete åren 2012−2015.

Anvisningarna svarar åtminstone på följande frågor:

  1. Var identifieras en patient med medicineringsproblem?
  2. På vilket sätt förmedlas information mellan olika aktörer?
  3. Var ska medicineringen fås i ordning?
  4. Hur ska medicineringen fås i ordning?
  5. Hur ska uppföljningen av ändringar i medicineringen utföras?
  6. Hur främjar man interprofessionellt arbete?

Läs mer

Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 8/2016 (pdf, på finska).
Moniammatillisuus ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistämisessä - kansallinen selvitys ja suositukset.