Aktörerna i nätverket

 

Nätverket bestod av ett utvecklingsnätverk och ett omgivande omfattande samarbetsnätverk och av en stödgrupp som fungerade som koordinator.

Utvecklingsnätverkets verksamhet

Nätverket byggdes upp genom att intervjua aktörer och ledning inom social- och hälsovården runtom i Finland som i praktiken utför interprofessionellt samarbete. Ur intervjumaterialet identifierades de viktigaste målen som bas för utveckling av nätverket. Samtidigt sattes ihop tio utvecklingsteam till den första workshopen i september 2012.

För närvarande omfattade utvecklingsnätverket 15 team.

• Samkommunen för välfärd i Forssaregionen och Forssa centralapotek Map
• Hyvinge hälsocentral
• Södra Savolax sjukvårdsdistrikt
• Kauhava 3:e apotek, samkommunen Kaksineuvoinen och Mehiläinen Oy
• Kyrkslätt hälsostation
• Kuopio stads kiosk TerveKuopio och Östra Finlands universitetsapotek
• Kuopio universitetssjukhus samjour
• Lahtis stads sjukhus
• Uleåborg hälsocentral
• Rovaniemi hälsocentral
• Salo hälsocentral
• Selänne samkommun för grundservice
• Samkommunen för hälso- och sjukvård i Inre Savolax (Suonenjoki)
• Terveystalo Joensuu

Omfattande samarbetsnätverk

Utvecklingsnätverkets samarbetsparter bildade ett omfattande samarbetsnätverk. Fimea koordinerade hela nätverket tillsammans med en expert på nätverksmetoden. Fimea hade i uppgift att bygga upp det nationella samarbetet för främjande av rationell läkemedelsanvändning.

Inom samarbetsnätverket träffade man aktörer och ledning inom social- och hälsovården. Vid mötena förtydligades de lokala utvecklingsmålen. Samtidigt engagerades aktörerna i utvecklingsarbetet. I den konsultativa verksamheten tillämpades lärorna om interprofessionell verksamhet som inlärts i utvecklingsteamen och verksamheten spreds vidare.

Nätverkets stödgrupp

Nätverket koordinerades av utvecklingschef Antti Mäntylä och planerare Anne Kumpusalo-Vauhkonen på Fimea och metodexpert Timo Järvensivu på Aalto-universitetet.

Koordinatörerna fick stöd av nätverkets stödgrupp som samlades till möte ungefär 8 gånger om året. Stödgruppen hade i uppgift att bistå i uppbyggandet av det nationella samarbetet så att samtliga lokala, regionala och nationella parter som utvecklar rationell läkemedelsanvändning ska arbeta med samma mål i sikte.

Stödgruppens sammansättning (pdf, på finska)