Interprofessionellt nätverk

Interprofessionellt nätverk

Interprofessionellt nätverk för rationalisering av läkemedelsbehandlingar

Fimea byggde upp ett interprofessionellt nätverk för rationalisering av åldringars läkemedelsanvändning från och med början av 2012. Nätverket verkade under åren 2012—2015. Nätverket bestod av ett utvecklingsnätverk och ett omgivande omfattande samarbetsnätverk och av en stödgrupp som fungerade som koordinator.

Nätverkets kärna byggde på det intensivare utvecklingsnätverket. Det sammanställdes av lokala interprofessionella utvecklingsteam, som i så omfattande grad som möjligt täckte patientens hela medicineringshistoria. Utvecklingsteamen bestod av läkare och sjukvårdare eller andra yrkesutbildade personer inom sjuk- och hälsovården samt av farmacipersonal som arbetar på samma ort.

Utvecklingsnätverket omgavs av omfattande samarbetsnätverk bestående av intressentgrupper och myndigheter.

Logo

Mer information

Inga sökresultat