Hoppa till innehåll

Restnoteringar

Restnoteringar

Restnoteringar information

Uppgifterna i söktjänsten baserar sig på läkemedelsföretagets uppgifter. Hur länge restsituationen pågår baserar sig på läkemedelsföretagets bedömning och det är på läkemedelsföretagets ansvar att uppdatera uppgiften om restsituationen ifall där sker förändringar.

Läkemedelsföretagen ansvarar för läkemedlens introduktion på marknaden och avslutande av saluföring.

Be vid behov om mer information av läkemedelsföretaget. Kontaktuppgifter finns angivna bland uppgifterna om preparatet i söktjänsten.

Hur får vi läkemedel till användarna i Finland?
Öppna data

LaakehakuSaatavuushairio

RSS
Uppdaterad Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Förpackningsstorlek ATC-klass Aktiv substans Innehavaren av försäljningstillståndet Restsituation börjar Störningen slutar Mer information Datum för anmälan Första anmälan vnr Typ Obligatoriskt lagrat läkemedel

Ordna restnoteringar

Saatavuushäiriölomakkeet

Saatavuushäiriö rinnakkais

Vad innebär "parallelldistribution" som tillgänglighetsuppgift?

Ett parallelldistribuerat preparat är ett läkemedelspreparat som beviljats försäljningstillstånd genom Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) centraliserade förfarande och som parallelldistribueras till Finland av en annan distributör än det företag som fått det ursprungliga försäljningstillståndet. Fimea får inte uppgifter om störningar i tillgången på dessa preparat med stöd av 27 § i läkemedelslagen (395/1987), om inte parallelldistributören lämnar uppgifterna till Fimea frivilligt. Således är uppgifterna om tillgången på dessa preparat osäkra.

Saatavuushäiriö epävarma

Vad menas med osäker tillgång?

Fimea registrerar sådana brister i de läkemedelspreparat som finns till salu och som grundar sig på Fimeas egna utredningar såsom misstänkta störningar i tillgången. I sådana fall finns det inte nödvändigtvis tillgång till den mängd läkemedelspreparat som motsvarar behovet på den finländska marknaden. Innehavaren av försäljningstillståndet har inte anmält ärendet till Fimea i enlighet med sina skyldigheter.

Uppgifterna om en misstänkt störning i tillgången uppdateras efter att innehavaren av försäljningstillståndet har gjort en anmälan om störningar i tillgången med aktuella uppgifter. Som begynnelsedatum i Fimeas anmälan har Fimeas utredningsdatum antecknats. Slutdatumet är okänt och därför anges som datum i Fimea 31.12.2099.