Egenvårdsmedel

Egenvårdsmedel

För varje läkemedelspreparat och dess förpackningsstorlek fastställer Fimea en receptstatus som anger om det är tillåtet att expediera läkemedlet utan recept och hur stor förpackningsstorlek det är tillåtet att köpa på apotek utan läkemedelsordination. Läkemedel som säljs utan recept kallas egenvårdspreparat eller receptfria preparat.

Egenvårdspreparat säljs utan recept.

Fimea har utarbetat ett Nationellt program för egenvårdsläkemedel, som innehåller detaljerad information om målen och förutsättningarna för egenvårdsmedicinering i Finland och om hur det nuvarande urvalet av egenvårdsläkemedel har utvecklats.

Du kan söka egenvårdspreparat i Fimeas läkemedelssöktjänst med de sökkriterier du önskar, exempelvis det verksamma ämnet (aktiv substans), preparatets namn eller förändrad status. Söktjänsten gör det också möjligt att göra upp olika slags förteckningar.

Du kan i söktjänsten få en förteckning över exempelvis förändringar i receptstatus eller beviljade försäljningstillstånd under en viss tidsperiod.

Länkarna nedan för dig till ingångssidan för läkemedelssöktjänsten.

Läkemedelsöktjänst

Mer information

Mer information

  • Eränkö Pekka
    Överläkare / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Kliiniset lääketutkimukset -jaosto tel. 0295223322
  • Kervinen Pekka
    Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 1 tel. 0295223353
  • Mustalammi Vesa
    Överläkare / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto tel. 0295223396