Personkortsportlet

Pellas Kristiina

Överprovisor
Enhet Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö
Telefon 0295223422
E-postadress fornamn.efternamn@fimea.fi