Personkortsportlet

Lönnberg Kari

Överinspektör
Enhet Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, GxP -jaosto
Telefon 0295223232
E-postadress fornamn.efternamn@fimea.fi