Övervakning

Produktspecifikt riskhanteringsmaterial

Produktspecifikt riskhanteringsmaterial (uusi)

I läkemedlens riskhanteringsplaner ingår ofta tilläggsmaterial för en minimering av riskerna (additional risk minimisation materials, till exempel utbildningsmaterial, instruktioner för läkare och patienter, patientkort, minneslistor osv.).

Den som innehar försäljningstillstånd för ett läkemedel och Fimea avtalar tillsammans om innehållet i och distributionen av detta produktspecifika riskhanteringsmaterial. Innehavaren av försäljningstillståndet har upphovsrätt till materialet och ansvarar för materialets innehåll och distribution.

Anvisningar för upprättande av produktspecifikt riskminimeringsmaterial (pdf)

Abstral (fentanyyli)
Broschyr till patienten och dennes anhöriga (pdf) 17.9.2019

Acitretin Orifarm (asitretiini)
Material för patienten (pdf) 5.11.2018

Aclasta (zoledronsyra)
Påminnelsekort för patienter om osteonekros i käken_Aclasta 28.9.2018 (pdf)

Agomelatine Anpharm (agomelatin)
Patientguide_Agomelatine Anpharm (pdf) 1.9.2020

Agomelatine Mylan (agomelatin)
Patientkort (pdf) 4.12.2018

Agomelatine Ratiopharm (agomelatin)
Patientguide (pdf) 28.9.2018

Agomelatine STADA (agomelatin)
Patientbroschyr (pdf) 10.5.2019

Alitretinoin Orifarm (alitretinoin)
Patientkort_Alitretinoin Orifarm 23.11.2020 (pdf)

Aripiprazole Accord (aripiprazol)
Patient/Anhörig Informationsbroschyr (pdf) 21.1.2016

Alunbrig (brigatinib)
Patientkort (pdf) 13.11.2018

Ambrisentan Accord (ambrisentan)
Påminnelseinformation till patienter_Ambrisentan Accord (pdf) 29.9.2020

Amgevita (adalimumab)
Patientkort_Amgevita 15.2.2022 (pdf)
Patientkort för barn_Amgevita 15.2.2022 (pdf)

Attentin (deksamfetamin)
Information för föräldrar/vårdnadshavare (pdf) 14.8.2015

Aubagio (teriflunomid)
Guide för läkare_Aubagio 21.10.2021 (pdf)
Patientkort_Aubagio 21.10.2021 (pdf)

Baqsimi (glukagon)
Patient guide_Baqsimi (pdf) 14.2.2020
Patientkort_Baqsimi (pdf) 14.2.2020
Instruktion för övningsenhet_Baqsimi (pdf) 14.2.2020

Bavencio (avelumab)
Patientguide_Bavencio 4.5.2022 (pdf)
Patientkort_Bavencio 4.5.2022 (pdf) 

BCG-medac (Bacillus Calmette Guerin)
Viktig information för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 30.1.2020
Patientkort (pdf) 30.1.2020

Benepali (etanercept)
Patientkort_Benepali 18.5.2021 (pdf)

Beovu (brolucizumab)
Patientguide_Beovu 6.6.2022 (pdf)

Blenrep (belantamab mafodotin)
Patientguide_Blenrep 2.7.2021 (pdf)
Patientkort_Blenrep 2.7.2021 (pdf)
Patientkort till apoteket_Blenrep 2.7.2021 (pdf)

Blincyto (blinatumomab)
Utbildningsbroschyr för patienter och vårdgivare_Blincyto 9.7.2021 (pdf)
Patientkort_Blincyto 9.7.2021 (pdf)

Bondronat (ibandronaatti)
Påminnelsekort (pdf) 14.11.2016

Bosentan Accord (bosentan)
Guide för läkare (pdf) 8.1.2016
Patientkort (pdf) 8.1.2016

Bosentan Actavis (bosentan)
Patientkort (pdf) 6.3.2017

Cablivi (caplacizumab)
Patientkort för nödsituationer 11.6.2019

Caprelsa (vandetanib)
Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 27.3.2017
Guide för patienter och vårdnadshavarae (pdf) 27.3.2017
Patientkort (pdf) 27.3.2017

CellCept (mykofenolatmofetil)
Vägledning till patienter - Information om riskerna för ofödda barn (pdf) 11.5.2018

Cerdelga (eliglustat)
Riktlinjer för förskrivare_Cerdelga 24.5.2022 (pdf)
Patientkort_Cerdelga 24.5.2022 (pdf)

Cibinqo (abrocitinib)
Patientkort_Cibinqo 29.12.2021 (pdf)

Cimzia (certolizumabpegol)
Patientkort (pdf) 10.11.2020

Cinryze
Patientguide_Cinryze 16.6.2021 (pdf)
Patientdagbok_Cinryze 16.6.2021 (pdf)

Clozapine Accord (klozapin)
Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 8.12.2017
Patientinformation (pdf) 8.12.2017

Colobreathe (colistimethate)
Bruksanvisning (pdf) 1.2.2017

Cyproteronacetate - ethinylestradiol (CPA+EE)
Information till hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 5.11.2018
Checklista (pdf) 4.6.2018
Patientkort (pdf) 4.6.2018

Darzalex (daratumumab)
Patientkort_Darzalex 4.2.2022 (pdf)

Deferasirox Accord (deferasirox)
Patientguide_Deferasirox Accord 28.2.2022 (pdf)

Deferasirox Glenmark (deferasirox)
Patientguide_Deferasirox Glenmark 12.4.2022 (pdf)

Deferasirox Orifarm (deferasirox)
Patientguide_Deferasirox Orifarm 8.7.2022 (pdf)

Deltyba (delamanid)
Guide för läkare_Deltyba 17.6.2022 (pdf)
Patientguide_Deltyba 17.6.2022 (pdf)

Duodopa (levodopa och karbidopa)
Patientguide_Duodopa 1.12.2020 (pdf)

Dzuveo (sufentanil)
Vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal_Dzuveo 2.8.2022 (pdf)

Ebetrex (methotrexate)
Patientguide (pdf) 5.6.2016

Eliquis (apixaban)
Patientkort_Eliquis 11.1.2021 (pdf)

Elvanse (lisdexamfetamindimesylat)
Förskrivningsverktyg för hälso- och sjukvårdspersonal i EU (pdf) 30.4.2014
Checklista 1 före förskrivning (pdf) 30.4.2014
Checklista 2 för den löpande uppföljningen av behandling (pdf) 30.4.2014

Emerade (adrenalin)
Patient guide_Emerade 14.3.2022 (pdf)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord och Accordpharma (emtricitabin och tenofovirdisoproxil)
Patient guide_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord och Accordpharma 21.1.2022 (pdf)
Patientkort_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord och Accordpharma 21.1.2022 (pdf)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (emtricitabin och tenofovirdisoproxil)
Patient guide_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan 4.4.2019 (pdf)
Patientkort_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan 4.4.2019 (pdf)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA (emtricitabin och tenofovirdisoproxil)
Patient guide_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA 23.4.2020 (pdf)
Patientkort_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA 23.4.2020 (pdf)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva (emtricitabin och tenofovirdisoproxil)
Patient guide_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva 23.7.2020 (pdf)
Patientkort_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva 23.7.2020 (pdf)

Enbrel (etanercept)
Patientens anteckningsbok (pdf) 29.11.2018
Patientkort (pdf) 29.10.2020

Enhertu (trastuzumab)
Patientkort_Enhertu 30.3.2021 (pdf)

Enspryng (satralizumab)
Patientkort_Enspryng 12.8.2021 (pdf)

Entyvio (vedolizumab)
Patientkort_Entyvio 28.3.2022 (pdf)

Envarsus (takrolimus)
Patientkort (pdf) 24.11.2014

EpiPen/EpiPen Jr. (adrenalin)
Autoinjektor bruksanvisning_EpiPen/EpiPen Jr. 29.4.2022 (pdf)

Erelzi (etanercept)
Patientkort_Erelzi 7.6.2022 (pdf)

Erivedge (vismodegib)
Riktlinje för patientrådgivning_Erivedge 15.12.2020 (pdf)
Patientguide_Erivedge 15.12.2020 (pdf)

Esmya (ulipristalacetat)
Patientkort_Esmya 26.7.2018 (pdf)

Exelon (rivastigmin)
Instruktioner för användning och dagbok över medicinering (pdf) 17.9.2019

Exjade (deferasirox)
Patientguide (pdf) 6.9.2019

Eylea (aflibercept)
Patientguide för behandling av retinal grenvensocklusion_Eylea 31.8.2021 (pdf)
Patientguide för behandling av retinal centralvensocklusion_Eylea 31.8.2021 (pdf)
Patientguide för behandling av diabetiskt makulaödem_Eylea 31.8.2021 (pdf)
Patientguide för behandling av våt åldersrelaterad makuladegeneration_Eylea 31.8.2021 (pdf)
Patientguide för behandling av myopisk koroidal neovaskularisering_Eylea 31.8.2021 (pdf)

Fabrazyme (agalsidas beta)
Anvisningar för patienter med Fabrys sjukdom (pdf) 9.7.2018

Fentanyl Sandoz SLT (fentanyl)
Patientguide_Fentanyl Sandoz SLT 19.10.2021 (pdf)

Fingolimod Avansor ​​​​​​(fingolimod)
Guide för föräldrar/vårnadshavare_Fingolimod Avansor 30.11.2021 (pdf)
Patientguide_Fingolimod Avansor 30.11.2021 (pdf)
Patientkort_Fingolimod Avansor 30.11.2021 (pdf)

Fingolimod Mylan (fingolimod)
Guide för föräldrar/vårdnadshavare_Fingolimod Mylan 20.12.2021 (pdf)
Patientguide_Fingolimod Mylan 20.12.2021 (pdf)
Patientkort_Fingolimod Mylan 16.11.2021 (pdf)

Fingolimod ratiopharm (fingolimod)
Guide förföräldrar/vårdnadshavare_Fingolimod ratiopharm 18.11.2021 (pdf)
Patientguide_Fingolimod ratiopharm 18.11.2021 (pdf)
Patientkort_Fingolimod ratiopharm 18.11.2021 (pdf)

Fingolimod STADA (fingolimod)
Guide för föräldrar/vårnadshavare_Fingolimod STADA 20.4.2022 (pdf)
Patientguide_Fingolimod STADA 20.4.2022 (pdf)
Patientkort_Fingolimod STADA 20.4.2022 (pdf)

Fintepla (fenfluramin)
Patientguide_Fintepla 17.8.2021 (pdf)

Froidir (klozapin)
Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 14.4.2020
Patientinformation (pdf) 14.4.2020

Gencebok (caffeine citrate)
Varningskort_Gencebok 4.2.2021 (pdf)

Gilenya (fingolimod)
Guide för föräldrar/vårdnadshavare_Gilenya 22.4.2021 (pdf)
Patientguide_Gilenya 22.4.2021 (pdf)
Patientkort_Gilenya 22.4.2021 (pdf)

Hemangiol (propranolol)
Instruktion för vårdgivare_Hemangiol (pdf) 11.11.2020

Hemlibra (emisitsumab)
Patient-/vårdgivarguide (pdf) 8.4.2019
Patientkort (pdf) 31.5.2018

Hukyndra (adalimumab)
Patientkort för vuxna_Hukyndra 2.6.2022 (pdf)
Patientkort förbarn och ungdom_Hukyndra 2.6.2022 (pdf)

Hulio (adalimumabi)
Patientkort för vuxna (pdf) 23.5.2019
Patientkort för barn (pdf) 23.5.2019

Humalog (insulin lispro)
Patientinformation (pdf) 18.8.2015

Humira (adalimumab)
Patientkort för vuxna_Humira 12.4.2021 (pdf)
Patientkort för barn_Humira 12.4.2021 (pdf)

Hyrimoz (adalimumab)
Patientkort vuxen (pdf) 4.11.2019
Patientkort barn (pdf) 4.11.2019

Ibandronic acid Accord (ibandronsyra)
Patientkort till patienten om osteonekros i käken i samband med behandling av cancerrelaterade tillstånd med 2 mg och 6 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning (pdf) 15.1.2018
Patientkort till patienten om ostenekros i käken i samband med behandling av osteoporosrelaterade tillstånd med 3 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta (pdf) 15.1.2018

Iclusig (ponatibib)
Viktig säkerhetsinformation för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 28.5.2015

Idacio (adalimumab)
Patientkort för vuxna (pdf) 12.12.2019
Patientkort för barn (pdf) 12.12.2019

Ilaris (kanakinumab)
Patientkort för behandling av periodiska febersyndrom (pdf) 28.8.2019
Patientkort för behandling av giktartrit (pdf) 28.8.2019Patientkort för behandling av Stills sjukdom inklusive Stills sjukdom hos vuxna (AOSD) och systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA)
(pdf) 28.8.2019

Iluvien (fluosinoloniasetonid)
Patientguide_Iluvien 31.12.2021 (pdf)

Imlygic (talimogen laherparepvek)
Patientguide_Imlygic 16.2.2021 (pdf)
Patientkort_Imlygic 16.2.2021 (pdf)

Imnovid (pomalidomid)
Patientguide_Imnovid 14.12.2021 (pdf)
Patientkort_Imnovid 14.12.2021 (pdf)

Imraldi (adalimumabi)
Patientkort_Imraldi 4.12.2020 (pdf)

Inflectra (infliximab)
Patientkort_Inflectra 13.6.2022 (pdf)

Instanyl (fentanyl)
Patientguide till användningen av instanyl (pdf) 30.05.2017 till användningen av
Patientguide användningen av instanyl - endosbehållare (pdf) 30.05.2017

Intuniv (guanfacin)
Information till förskrivare (pdf) 15.4.2016
Riskminimeringsinformation för vårdspersonal (pdf) 15.4.2016
Checklista 1 innan behandling (pdf) 15.4.2016
Checklista 2 under behandling (pdf) 15.4.2016
Protokoll för löpande övervakning av patienter (pdf) 15.4.2016

Isotretinoin Actavis (isotretinoin)
- Patientkort (pdf) 28.9.2018

Isotretinoin - Läkemedel som innehåller isotretinoin (Orifarm, Orion, ratiopharm)
Material för patienten (pdf) 5.11.2018

Jemperli (dostarlimab)
Patientkort_Jemperli 24.6.2021 (pdf)

Jext (adrenalinpenna)
Patientkort (pdf) 1.9.2017

Jinarc (tolvaptan)
Patientbroschyr_Jinarc 4.6.2021 (pdf)
Patientkort_Jinarc 4.6.2021 (pdf)

Jyseleca (filgotinib)
Patientkort_Jyseleca 22.12.2021 (pdf)

Kevzara (sarilumabi)
Patientkort (pdf) 11.12.2017

Keytruda (pembrolizumab)
Patientbrochyr (pdf) 4.5.2020
Patientkort (pdf) 4.5.2020

Kineret (anakinra)
Vägledning för hälsö- och sjukvårdspersonal_Kineret (pdf) 3.9.2020
Patientinformation_Kineret (pdf) 3.9.2020

Kombinerade hormonella preventivmedel (CHCs)
Information_Kombinerade hormonella preventivmedel 6.9.2021 (pdf)
Checklista 17.3.2014 (pdf)
Patientkort 17.3.2014 (pdf)
Frågor och svar 4.12.2018 (pdf)

Kymriah (tisagenlekleucel)
Patientbroschyr_Kymriah 8.6.2022 (pdf)
Patientkort_Kymriah 16.6.2020 (pdf)

Lariam (meflokin)
Patientkort (pdf) 25.2.2019

Lemtrada (alemtuzumab)
Guide för läkare_Lemtrada 16.5.2022 (pdf)
Checklista för läkare_Lemtrada 16.5.2022 (pdf)
Patientguide_Lemtrada 16.5.2022 (pdf)
Patientkort_Lemtrada 16.5.2022 (pdf)

Lenalidomid Avansor (lenalidomid)
Patientguide_Lenalidomid Avansor 11.11.2021 (pdf)
Patientkort_Lenalidomid Avansor 11.11.2021 (pdf)

Lenalidomide Accord (lenalidomid)
Patientguide för fertila kvinnor_Lenalidomide Accord 30.11.2021 (pdf)
Patientguide för icke-fertila kvinnor_Lenalidomide Accord 30.11.2021 (pdf)
Patientguide för män_Lenalidomide Accord 30.11.2021 (pdf)
Patientkort_Lenalidomide Accord 30.11.2021 (pdf)

Lenalidomid Zentiva (lenalidomid)
Patientguide_Lenalidomid Zentiva 28.2.2022 (pdf)
Patientkort_Lenalidomid Zentiva 28.2.2022 (pdf)

Lenalidomide Fresenius Kabi (lenalidomid)
Patientguide_Lenalidomide Fresenius Kabi 26.1.2022 (pdf)
Patientkort_Lenalidomide Fresenius Kabi 26.1.2022 (pdf)

Lenalidomide KRKA (lenalidomid)
Patientguide_Lenalidomide KRKA 10.11.2021 (pdf)
Patientkort_Lenalidomide KRKA 10.11.2021 (pdf)

Lenalidomide Mylan (lenalidomid)
Patientguide_Lenalidomide Mylan 23.11.2021 (pdf)
Patientkort_Lenalidomide Mylan 23.11.2021 (pdf)

Lenalidomide Orion (lenalidomid)
Patientguide_Lenalidomide Orion 17.8.2021 (pdf)
Patientkort_Lenalidomide Orion 17.8.2021 (pdf)

Lenalidomide ratiopharm (lenalidomid)
Patientguide_Lenalidomide ratiopharm 10.2.2022 (pdf)
Patientkort_Lenalidomide ratiopharm 10.2.2022 (pdf)

Lenalidomide Sandoz (lenalidomid)
Patientguide_Lenalidomide Sandoz 24.1.2022 (pdf)
Patientkort_Lenalidomide Sandoz 24.1.2022 (pdf)

Lenalidomide STADA (lenalidomid)
Patientguide_Lenalidomide STADA 24.8.2021 (pdf)
Patientkort_Lenalidomide STADA 24.8.2021 (pdf)

Libtayo (cemiplimab)
Patientguide_Libtayo 24.11.2020 (pdf)
Patientvarningskort _Libtayo 24.11.2020 (pdf)

Litalgin (metamizolnatrium och pitofenonhydroklorid)
Patientkort_Litalgin 30.6.2021 (pdf)

Lixiana (edoxaban)
Patientkort (pdf) 8.10.2020

LNG-IUS (Jaydess, Kyleena, Mirena) (levonorgestrel)
Guide för läkare_LNG-IUS (Jaydess, Kyleena, Mirena) 18.5.2021 (pdf)

Lucentis (ranibizumab)
Patientguide för våt makuladegeneration (pdf) 23.3.2017
Patientguide för proliferativ diabetesretinopati och/eller synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (pdf) 6.3.2020
Patientguide för nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi (pdf) 23.3.2017
Patientguide för nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinal venocklusion (pdf) 23.3.2017

Lutathera (lutetium(177Lu)oksodotreotid)
Patientguide_Lutathera 13.4.2021 (pdf)

MabThera (rituximab)
Patientbroschyr (pdf) 23.4.2020

Mavenclad (kladribin)
Guide för läkare_Mavenclad 19.4.2022 (pdf)
Patientguide_Mavenclad 19.4.2022 (pdf)

Mayzent (siponimod)
Guide för patienter och vårdare_Mayzent 27.5.2021 (pdf)
Patientkort_Mayzent 27.5.2021 (pdf)

Mitoxantron Ebewe (mitoxantron)
Riktlinjer för förskrivare (pdf) 24.4.2018

Multaq (dronedaroni)
Läkarens guide_Multaq 18.6.2021 (pdf)

Myastad (mykofenolihappo)
Vägledning till patienter_Myastad (pdf) 23.10.2020

Mycophenolate mofetil Accord (mykofenolatmofetil)
Patientguide (pdf) 14.5.2018

Mycophenolate mofetil Sandoz (mykofenolatmofetil)
Vägledning till patienter (pdf) 15.3.2019
Vägledande frågeformulär för vårdgivare (pdf) 13.10.2017
Vägledande frågeformulär för patient (pdf) 13.10.2017

Myfenax (mykofenolatmofetil)
Patientguide (pdf) 14.5.2018

Myfortic (mykofenolat)
Patientguide (pdf) 3.12.2018

Namuscla (mexiletin)
Handledning för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 3.9.2020
Informationskort för patienter (pdf) 20.5.2020 

Natriumoxibat Reig Jofre (natriumoxibat)
Viktig säkerhetsinformation för läkare/apotekspersonal (pdf) 15.1.2020
Formulär för inledning av behandling (pdf) 15.1.2020
Vanliga frågor som patienter kan ha om säkerheten (pdf) 15.1.2020
Instruktioner för patienter om användning av oral lösning (pdf) 15.1.2020

Neotigason (acitretin)
Förebyggande program mot graviditet och exponering av foster:
- Påminnelsekort för patienten (pdf) 28.9.2018

Nepexto (etanercept)
Patientkort_Nepexto 31.3.2021 (pdf)

Nerlynx (neratinib)
Guide för patient - hantering diarre_Nerlynx 3.7.2020 (pdf)
Behandlingsjournal för patienten_Nerlynx 3.7.2020 (pdf)

NeuroBlock (botulintoxin B)
Viktig säkerhetsinformation för läkare (pdf) 7.12.2016
Guide för patient (pdf) 7.12.2016

NorLevo (levonorgestrel)
Fickkort (pdf) 8.10.2014

Olumiant (baricitnib)
Patientkort_Olumiant 5.7.2022 (pdf)

Onpattro (patisiran)
Patientguide_Onpattro 28.1.2021 (pdf)

Opdivo (nivolumab)
Patientkort (pdf) 28.7.2020

Opsumit (macitentan)
Patientkort_Opsumit 28.4.2022 (pdf)

Orudis 2.5% geeli (ketoprofen)
Checklista för förskrivaren (pdf) 20.4.2016
Patientinformation (pdf) 20.4.2016

Ozurdex (dexametason)
Patientguide (pdf) 3.11.2014

Padcev (enfortumab vedotin)
Patientguide_Padcev 3.6.2022 (pdf)

Palynziq (pegvalias)
Patientguide_(pegvalias) 8.1.2021 (pdf)
Patientkort_(pegvalias) 8.1.2021 (pdf)

Pamidronatdinatrium Hospira (pamidronat)
Patientkort (pdf) 25.10.2016

Pamifos (pamidronat)
Påminnelsekort för patienter (pdf) 9.11.2016

PecFent (fentanyl)
Patientinformation (pdf) 1.11.2019

Penthrox (metoxifluran)
Läkarens guide_Penthrox 10.9.2021 (pdf)
Checklista för administrering_Penthrox 10.9.2021 (pdf)

Pioglitazone Teva Pharma (pioglitazon)
Riktlinjer till förskrivare av läkemedel (pdf) 26.2.2015

Piqray (alpelisib)
Guide för sjukvårdspersonalen_Piqray 15.1.2021 (pdf)

Ponvory (ponesimod)
Patientguide_Ponvory 10.12.2021 (pdf)
Patientkort_Ponvory 10.12.2021 (pdf)

Prolia (denosumab 60 mg)
Patientens påminnelsekort (pdf) 9.7.2015

Qutenza (kapsaicin)
Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal 7.8.2017 (pdf)

Reblozyl (luspatercept)
Patientkort_Reblozyl 13.12.2021 (pdf)

Remicade (infliksimab)
Patientkort_Remicade 12.4.2022 (pdf)

Remsima (infliximab)
Patientkort_Remsima 17.5.2022 (pdf)

Revlimid (lenalidomid)
Patientguide_Revlimid 13.12.2021 (pdf)
Patientkort_Revlimid 13.12.2021 (pdf)

Rinvoq (upadasitinib)
Guide för läkare_Rinvoq 5.10.2021 (pdf)
Patientkort_Rinvoq 5.10.2021 (pdf)

Rivastor (rivastigmin)
Instruktioner för användning och dagbok över medicinering (pdf) 14.6.2018

Rixathon (rituximab)
Informationsbroschyr för patienter vid icke-onkologiska indikationer (pdf) 17.12.2018
Patientkort för patienter med icke-onkologiska sjukdomar (pdf) 16.8.2018

RoActemra (tocilitsumab)
Patient broschyr_RoActemra 22.3.2022 (pdf)
Patientkort_RoActemra 22.3.2022 (pdf)

Ruconest (conestat alfa)
Patientkort_Ruconest_13.11.2020 (pdf)
Checklista för patient_Ruconest_13.11.2020 (pdf)
Dagbok för patient_Ruconest_13.11.2020 (pdf)

Ruxience (rituximab)
Guide för patienter_Ruxience (pdf) 23.10.2020
Patientkort_Ruxience (pdf) 23.10.2020

Sarclisa (isatuximab)
Broschyr för hälso- och sjukvårdspersonal och blodtransfusionslaboratorier_Sarclisa_17.6.2021 (pdf)
Patientkort_Sarclisa_17.6.2021 (pdf)

Sialanar (glykopyrronium)
Påminnelsekort för vårdgivare_Sialanar 11.7.2022 (pdf)

Siklos (hydroxikarbamid)
Läkarens guide_Siklos 15.6.2022 (pdf)
Patientguide_Siklos 10.9.2021 (pdf)
Doseringsanvisning_Siklos 10.9.2021 (pdf)

Simponi (golimumab)
Patientkort (pdf) 30.10.2019

Sixmo (buprenorfine)
Patientkort_Sixmo 25.1.2021 (pdf)

Soliris (eculizumab)
Viktig säkerhetsinformation för patienter/föräldrar (pdf) 25.10.2019
Patientsäkerhetskort (pdf) 8.3.2019

SonoVue (svavelhexafluorid)
Utbildningsmaterial (pdf) 20.11.2014

Spravato (esketamine)
Patientguide_Spravato 14.2.2022 (pdf)

Stayveer (bosentan)
Viktiga säkerhetspåminnelser för patienter (pdf) 1.12.2019

Strensiq (asfotas alfa)
Självinjektionsguide_Strensiq 30.9.2021 (pdf)
Injektionsguiden för föräldrar/vårdare till spädbarn_Strensiq 30.9.2021 (pdf)

Tecentriq (atezolizumab)
Patientkort_Tecentriq 21.4.2021 (pdf)

Tenofovir disoproxil Accord (tenofovirdisoproxil)
Utbildningsbroschyr för pediatriska patienter med HBV (pdf) 5.5.2017
Utbildningsbroschyr för HBV och njurfunktion, inklusive linjal för kreatininclearence (pdf) 5.5.2017
Utbildningsbroschyr för pediatriska patienter med hiv (pdf) 5.5.2017
Njurutbildningsbroschyr för patienter med hiv, inklusive räknesticka för kreatininclearance (pdf) 5.5.2017

Thalidomide BMS (talidomid)
Patientguide_Thalidomide BMS 14.12.2021 (pdf)
Patientkort_Thalidomide BMS 14.12.2021 (pdf)

Toctino (alitretinoin)
Påminnelsekort för patienten (pdf) 6.11.2018

Toujeo (insulin glargin)
Guide för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 16.5.2019
Guide för patienter och/eller vårdgivare (pdf) 16.5.2019

Tracleer (bosentan)
Viktiga säkerhetspåminnelser för patienter (pdf) 1.12.2019

Treposa (treprostinil)
Information för läkare_Treposa 1.3.2022 (pdf)
Utbildning för vårdpersonal_Treposa 14.6.2021 (pdf)
Händelse av särskilt intresse - Infektion i blodomloppet vid intravenös användning av Treposa_Treposa 1.3.2022 (pdf)
Patientfrågeformulär_Treposa 1.3.2022 (pdf)
Patientguide_Treposa 1.3.2022 (pdf)

Treprostinil Tillomed (treprostinil)
Patientfrågeformulär_Treprostinil Tillomed 9.6.2022 (pdf)
Patintguide_Treprostinil Tillomed 9.6.2022 (pdf)

Tresiba (insulin degludek)
Patientguide (pdf) 28.10.2013

Trexan (methotrexate)
Patientkort (pdf) 14.1.2020

Truxima (rituximab)
Information för att stödja sjukvårdspersonal i vården av patienter_Truxima 30.6.2022 (pdf)
Administrationsinstruktioner (pdf) 1.1.2020
Viktig säkerhetsinformation för patienter_Truxima 30.6.2022 (pdf)
Patientkort (pdf) 1.1.2020

Tsoledronihappo Medac (zoledronsyra)
Patientens påminnelsekort (pdf) 26.11.2015

Tsoledronihappo SUN (zoledronsyra)
Information för patienter (pdf) 1.2.2019
Påminnelsekort (pdf) 1.2.2019

Tysabri (natalizumab)
Patientikort_Tysabri 31.3.2021 (pdf)
Formulär inför påbörjandet av behandling_Tysabri 31.3.2021 (pdf)
Formulär inför fortsatt behandling_Tysabri 31.3.2021 (pdf)
Formulär inför utsättningen av behandling_Tysabri 31.3.2021 (pdf)

Ultomiris (ravulizumab)
Patientguide_Ultomiris 14.12.2021 (pdf)
Föräldraguide_Ultomiris 14.12.2021 (pdf)

Uptravi (selexipag)
Titreringsguide för patienter (pdf) 25.7.2019

Valdoxan (agomelatin)
Patientguide_Valdoxan (pdf) 1.9.2020

Valproat (Absenor, Deprakine, Orfiril, Orfiril Long, Valproat Sandoz)
Läkarens guide_Valproate 14.4.2022 (pdf)
Årlig riskgranskningsblankett_Valproat 14.4.2022 (pdf)
Patientguide_Valproat 14.4.2022 (pdf)
Patientkort_Valproat 12.11.2018 (pdf)

Valproat Life Medical (natriumvalproat)
Patientinformationsbroschyr (pdf) 17.2.2020

Venclyxto (venetoklax)
Patientkort_Venclyxto 11.8.2021 (pdf)

Ventizolve (naloxon)
Patientkort (pdf) 8.7.2020

Vfend (vorikonazol)
Patientkort (pdf) 12.8.2014

Volibris (ambrisentan)
Påminnelseinformation till patienter (pdf) 16.8.2019

Voriconazole Accord (vorikonatsoli)
Information (pdf) 23.9.2016
Patientkort (pdf) 23.9.2016

Voriconazole Orion (vorikonazol)
Patientkort (pdf) 15.8.2016

Voriconazole Fresenius Kabi (vorikonazol)
Patientkort (pdf) 15.1.2020

Voriconazole Sandoz (vorikonazol)
Checklista för sjukvårdspersonal (pdf) 3.10.2016

VPRIV (velaglukeras alfa)
Utbildningsmaterial för patienter (pdf) 8.7.2016

Xalkori (crizotinib)
Information för patienter (pdf) 12.4.2019
Patientkort (pdf) 12.4.2019

Xarelto (rivaroxaban)
Patientkort (pdf) 9.10.2019

Xeljanz (tofacitinib)
Patientkort_Xeljanz 12.11.2021 (pdf)

Xgeva (denosumab 120 mg)
Patientens påminnelsekort (pdf) 17.7.2015

Xospata (gilteritinib)
Patientkort (pdf) 8.11.2019

Xyrem (natriumoxybat)
Guide för barnpatienter och deras vårdgivare_Xyrem 12.4.2021 (pdf)
Guide med vanliga frågor för patienter_Xyrem 12.4.2021 (pdf)
Hur du använder xyrem_Xyrem 12.4.2021 (pdf)
Patientkort_Xyrem 12.4.2021 (pdf)

Yervoy (ipilimumab)
Patientguide (pdf) 24.9.2020
Patientkort (pdf) 24.9.2020

Yescarta och Tecartus (axikabtagenciloleucel och autologous anti-CD19-transduced CD3+ cells)
Patientkort_Yescarta och Tecartus 21.5.2021 (pdf)

Yuflyma (adalimumab)
Patientkort till vuxna_Yuflyma 26.8.2021 (pdf)
Patientkort till barn_Yuflyma 26.8.2021 (pdf)

Zessly (infliximab)
Patientkort_Zessly 5.7.2022 (pdf)

Zoledronic Acid Accord (zoledronsyra)
Patientens påminnelsekort (pdf) 20.11.2015

Zoledronic Acid Hospira (zoledronsyra)
Patientkort 4 mg/5 ml koncentrat för infusionsvätska, lösning och 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning (pdf) 19.11.2015
Patientkort 5 mg/100 ml infusionsvätska, lösning (pdf) 19.11.2015

Zoledronic Acid Stada (zoledronsyra)
Påminnelsekort (pdf) 23.6.2016

Zoledronic Acid SUN (zoledronsyra)
Patientguide_Zoledronic acid SUN 30.9.2021 (pdf)
Patientkort_Zoledronic acid SUN 30.9.2021 (pdf)

Zolgensma (Onasemnogen-abeparvovek)
Patientguide_Zolgensma 15.11.2021 (pdf)

Zypadhera (olanzapinpamoat)
Patientkort (pdf) 6.5.2013