Övervakning

Produktspecifikt riskhanteringsmaterial

Produktspecifikt riskhanteringsmaterial (uusi)

I läkemedlens riskhanteringsplaner ingår ofta tilläggsmaterial för en minimering av riskerna (additional risk minimisation materials, till exempel utbildningsmaterial, instruktioner för läkare och patienter, patientkort, minneslistor osv.).

Den som innehar försäljningstillstånd för ett läkemedel och Fimea avtalar tillsammans om innehållet i och distributionen av detta produktspecifika riskhanteringsmaterial. Innehavaren av försäljningstillståndet har upphovsrätt till materialet och ansvarar för materialets innehåll och distribution.

Anvisningar för upprättande av produktspecifikt riskminimeringsmaterial (pdf)

Abstral (fentanyyli)
Broschyr till patienten och dennes anhöriga_Abstral 17.9.2019 (pdf)

Acitretin Orifarm (asitretiini)
Material för patienten_Acitretin Orifarm 5.11.2018 (pdf)

Aclasta (zoledronsyra)
Påminnelsekort för patienter om osteonekros i käken_Aclasta 28.9.2018 (pdf)

Agomelatine Anpharm (agomelatin)
Patientguide_Agomelatine Anpharm 1.9.2020 (pdf)

Agomelatine Mylan (agomelatin)
Patientkort_Agomelatin Mylan 4.12.2018 (pdf)

Agomelatine ratiopharm (agomelatin)
Patientkort_Agomelatin ratiopham 28.9.2018 (pdf)

Agomelatine STADA (agomelatin)
Patientkort_Agomelatine STADA 10.5.2019 (pdf)

Alitretinoin Orifarm (alitretinoin)
Patientkort_Alitretinoin Orifarm 23.11.2020 (pdf)

Aripiprazole Accord (aripiprazol)
Patientguide_Aripiprazole Accord 21.1.2016 (pdf)

Alunbrig (brigatinib)
Patientkort_Alunbrig 13.11.2018 (pdf)

Ambrisentan Accord (ambrisentan)
Påminnelseinformation till patienter_Ambrisentan Accord 29.9.2020 (pdf)

Amgevita (adalimumab)
Patientkort_Amgevita 15.2.2022 (pdf)
Patientkort för barn_Amgevita 15.2.2022 (pdf)

Attentin (deksamfetamin)
Information för föräldrar/vårdnadshavare_Attentin 14.8.2015 (pdf)

Aubagio (teriflunomid)
Guide för läkare_Aubagio 21.10.2021 (pdf)
Patientkort_Aubagio 21.10.2021 (pdf)

Baqsimi (glukagon)
Patient guide_Baqsimi 14.2.2020 (pdf)
Patientkort_Baqsimi 14.2.2020 (pdf)
Instruktion för övningsenhet_Baqsimi 14.2.2020 (pdf)

Bavencio (avelumab)
Patientguide_Bavencio 4.5.2022 (pdf)
Patientkort_Bavencio 4.5.2022 (pdf) 

BCG-medac (Bacillus Calmette Guerin)
Viktig information för hälso- och sjukvårdspersonal 30.1.2020 (pdf)
Patientkort 30.1.2020 (pdf)

Benepali (etanercept)
Patientkort_Benepali 18.5.2021 (pdf)

Beovu (brolucizumab)
Patientguide_Beovu 6.6.2022 (pdf)

Blenrep (belantamab mafodotin)
Patientguide_Blenrep 2.7.2021 (pdf)
Patientkort_Blenrep 2.7.2021 (pdf)
Patientkort till apoteket_Blenrep 2.7.2021 (pdf)

Blincyto (blinatumomab)
Utbildningsbroschyr för patienter och vårdgivare_Blincyto 9.7.2021 (pdf)
Patientkort_Blincyto 9.7.2021 (pdf)

Bondronat (ibandronaatti)
Patientkort_Bondronat 14.11.2016 (pdf)

Bosentan Accord (bosentan)
Guide för läkare_Bosentan Accord 8.1.2016 (pdf)
Patientkort_Bosentan Accord 8.1.2016 (pdf)

Bosentan Actavis (bosentan)
Patientkort_Bosentan Actavis 6.3.2017 (pdf)

Cablivi (caplacizumab)
Patientkort för nödsituationer_Cablivi 11.6.2019 (pdf)

Caprelsa (vandetanib)
Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal_Caprelsa 27.3.2017 (pdf)
Guide för patienter och vårdnadshavarae_Caprelsa 27.3.2017 (pdf)
Patientkort_Caprelsa 27.3.2017 (pdf)

CellCept (mykofenolatmofetil)
Vägledning till patienter - Information om riskerna för ofödda barn_CellCept 11.5.2018 (pdf)

Cerdelga (eliglustat)
Riktlinjer för förskrivare_Cerdelga 24.5.2022 (pdf)
Patientkort_Cerdelga 24.5.2022 (pdf)

Cibinqo (abrocitinib)
Patientkort_Cibinqo 29.12.2021 (pdf)

Cimzia (certolizumabpegol)
Patientkort_Cimzia 10.11.2020 (pdf)

Cinryze
Patientguide_Cinryze 16.6.2021 (pdf)
Patientdagbok_Cinryze 16.6.2021 (pdf)

Clozapine Accord (klozapin)
Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal_Clotzapine Accord 8.12.2017 (pdf)
Patientinformation_Clotzapine Accord 8.12.2017 (pdf)

Colobreathe (colistimethate)
Bruksanvisning_Colobreathe 1.2.2017 (pdf)

Cyproteron - ethinylestradiol (CPA+EE)
Information till hälso- och sjukvårdspersonal_Cyproteron - ethinylestradiol 5.11.2018 (pdf)
Checklista_Cyproteron - ethinylestradiol 5.11.2018 (pdf)
Patientkort_Cyproteron - ethinylestradiol 4.6.2018 (pdf)

Darzalex (daratumumab)
Patientkort_Darzalex 4.2.2022 (pdf)

Deferasirox Accord (deferasirox)
Patientguide_Deferasirox Accord 28.2.2022 (pdf)

Deferasirox Glenmark (deferasirox)
Patientguide_Deferasirox Glenmark 12.4.2022 (pdf)

Deferasirox Orifarm (deferasirox)
Patientguide_Deferasirox Orifarm 8.7.2022 (pdf)

Deferasirox Stada (deferasirox)
Guide för läkare_Deferasirox Stada 31.5.2022 (pdf)
Checklista för läkare_Deferasirox Stada 31.5.2022 (pdf)
Patientguide_Deferasirox Stada 31.5.2022 (pdf)

Deltyba (delamanid)
Guide för läkare_Deltyba 17.6.2022 (pdf)
Patientguide_Deltyba 17.6.2022 (pdf)

Duodopa (levodopa och karbidopa)
Patientguide_Duodopa 20.11.2020 (pdf)

Dzuveo (sufentanil)
Vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal_Dzuveo 2.8.2022 (pdf)

Ebetrex (methotrexate)
Patientguide_Ebetrex 5.6.2016 (pdf)

Eliquis (apixaban)
Patientkort_Eliquis 11.1.2021 (pdf)

Elvanse (lisdexamfetamindimesylat)
Förskrivningsverktyg för hälso- och sjukvårdspersonal i EU_Elvanse 30.4.2014 (pdf)
Checklista 1 före förskrivning_Elvanse 40.4.2014 (pdf)
Checklista 2 för den löpande uppföljningen av behandling_Elvanse 30.4.2014 (pdf)

Emerade (adrenalin)
Patient guide_Emerade 14.3.2022 (pdf)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord och Accordpharma (emtricitabin och tenofovirdisoproxil)
Patient guide_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord och Accordpharma 21.1.2022 (pdf)
Patientkort_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord och Accordpharma 21.1.2022 (pdf)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (emtricitabin och tenofovirdisoproxil)
Patient guide_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan 4.4.2019 (pdf)
Patientkort_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan 4.4.2019 (pdf)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA (emtricitabin och tenofovirdisoproxil)
Patient guide_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA 23.4.2020 (pdf)
Patientkort_Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA 23.4.2020 (pdf)

Enbrel (etanercept)
Patientens anteckningsbok_Enbrel 29.11.2018 (pdf)
Patientkort_Enbrel 29.10.2020 (pdf)

Enhertu (trastuzumab)
Patientkort_Enhertu 30.3.2021 (pdf)

Enspryng (satralizumab)
Patientkort_Enspryng 12.8.2021 (pdf)

Entyvio (vedolizumab)
Patientkort_Entyvio 28.3.2022 (pdf)

Envarsus (takrolimus)
Patientkort_Envarsus 24.11.2014 (pdf)

EpiPen/EpiPen Jr. (adrenalin)
Autoinjektor bruksanvisning_EpiPen/EpiPen Jr. 29.4.2022 (pdf)

Erelzi (etanercept)
Patientkort_Erelzi 7.6.2022 (pdf)

Erivedge (vismodegib)
Riktlinje för patientrådgivning_Erivedge 15.12.2020 (pdf)
Patientguide_Erivedge 15.12.2020 (pdf)

Esmya (ulipristalacetat)
Patientkort_Esmya 26.7.2018 (pdf)

Exelon (rivastigmin)
Instruktioner för användning och dagbok över medicinering_Exelon 17.9.2019 (pdf)

Exjade (deferasirox)
Patientguide_Exjade 6.9.2019 (pdf)

Eylea (aflibercept)
Patientguide för behandling av retinal grenvensocklusion_Eylea 31.8.2021 (pdf)
Patientguide för behandling av retinal centralvensocklusion_Eylea 31.8.2021 (pdf)
Patientguide för behandling av diabetiskt makulaödem_Eylea 31.8.2021 (pdf)
Patientguide för behandling av våt åldersrelaterad makuladegeneration_Eylea 31.8.2021 (pdf)
Patientguide för behandling av myopisk koroidal neovaskularisering_Eylea 31.8.2021 (pdf)

Fabrazyme (agalsidas beta)
Dagbok för infusion i hemmet_Fabrazyme 7.7.2022 (pdf)
Patientguide_Fabrazyme 7.7.2022 (pdf)

Fentanyl Sandoz SLT (fentanyl)
Patientguide_Fentanyl Sandoz SLT 19.10.2021 (pdf)

Ferriprox (deferiproni)
Patientkort_Ferriprox 28.10.2022 (pdf)

Fingolimod Avansor ​​​​​​(fingolimod)
Guide för föräldrar/vårnadshavare_Fingolimod Avansor 30.11.2021 (pdf)
Patientguide_Fingolimod Avansor 30.11.2021 (pdf)
Patientkort_Fingolimod Avansor 30.11.2021 (pdf)

Fingolimod Mylan (fingolimod)
Guide för föräldrar/vårdnadshavare_Fingolimod Mylan 20.12.2021 (pdf)
Patientguide_Fingolimod Mylan 20.12.2021 (pdf)
Patientkort_Fingolimod Mylan 16.11.2021 (pdf)

Fingolimod ratiopharm (fingolimod)
Guide förföräldrar/vårdnadshavare_Fingolimod ratiopharm 18.11.2021 (pdf)
Patientguide_Fingolimod ratiopharm 18.11.2021 (pdf)
Patientkort_Fingolimod ratiopharm 18.11.2021 (pdf)

Fingolimod STADA (fingolimod)
Guide för föräldrar/vårnadshavare_Fingolimod STADA 20.4.2022 (pdf)
Patientguide_Fingolimod STADA 20.4.2022 (pdf)
Patientkort_Fingolimod STADA 20.4.2022 (pdf)

Fintepla (fenfluramin)
Patientguide_Fintepla 17.8.2021 (pdf)

Froidir (klozapin)
Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal_Froidir 14.4.2020 (pdf)
Patientinformation_Froidir 14.4.2020 (pdf)

Gencebok (caffeine citrate)
Varningskort_Gencebok 4.2.2021 (pdf)

Gilenya (fingolimod)
Guide för föräldrar/vårdnadshavare_Gilenya 22.4.2021 (pdf)
Patientguide_Gilenya 22.4.2021 (pdf)
Patientkort_Gilenya 22.4.2021 (pdf)

Hemangiol (propranolol)
Instruktion för vårdgivare_Hemangiol 11.11.2020 (pdf)

Hemlibra (emisitsumab)
Patient-/vårdgivarguide_Hemlibra 8.4.2019 (pdf)
Patientkort_Hemlibra 31.5.2019 (pdf)

Hukyndra (adalimumab)
Patientkort för vuxna_Hukyndra 2.6.2022 (pdf)
Patientkort förbarn och ungdom_Hukyndra 2.6.2022 (pdf)

Hulio (adalimumab)
Patientkort för vuxna_Hulio 25.8.2022 (pdf)
Patientkort för barn_Hulio 25.8.2022 (pdf)

Humira (adalimumab)
Patientkort för vuxna_Humira 12.4.2021 (pdf)
Patientkort för barn_Humira 12.4.2021 (pdf)

Hyrimoz (adalimumab)
Patientkort vuxen_Hyrimoz 4.11.2019 (pdf)
Patientkort barn_Hyrimoz 4.11.2019 (pdf)

Ibandronic Acid Accord (ibandronsyra)
Patientkort till patienten om osteonekros i käken i samband med behandling av cancerrelaterade tillstånd med 2 mg och 6 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning_Ibandronic Acid Accord 15.1.2018 (pdf)
Patientkort till patienten om ostenekros i käken i samband med behandling av osteoporosrelaterade tillstånd med 3 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta_Ibandronic Acid Accord 15.1.2018 (pdf)

Iclusig (ponatibib)
Guide för läkare_Iclusig 28.5.2015 (pdf)

Idacio (adalimumab)
Patientkort för vuxna_Idacio 12.12.2019 (pdf)
Patientkort för barn_Idacio 12.12.2019 (pdf)

Ilaris (kanakinumab)
Patientkort för behandling av periodiska febersyndrom_Ilaris 28.8.2019 (pdf)
Patientkort för behandling av giktartrit_Ilaris 28.8.2019 (pdf)
Patientkort för behandling av Stills sjukdom inklusive Stills sjukdom hos vuxna (AOSD) och systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA)_Ilaris 28.8.2019 (pdf)

Iluvien (fluosinoloniasetonid)
Patientguide_Iluvien 31.12.2021 (pdf)

Imlygic (talimogen laherparepvek)
Patientguide_Imlygic 16.2.2021 (pdf)
Patientkort_Imlygic 16.2.2021 (pdf)

Imnovid (pomalidomid)
Patientguide_Imnovid 14.12.2021 (pdf)
Patientkort_Imnovid 14.12.2021 (pdf)

Imraldi (adalimumabi)
Patientkort_Imraldi 4.12.2020 (pdf)

Inflectra (infliximab)
Patientkort_Inflectra 13.6.2022 (pdf)

Instanyl (fentanyl)
Patientguide_Instanyl 30.5.2017 (pdf)
Patientguide - endosbehållare_Instanyl 30.5.2017 (pdf)

Intuniv (guanfacin)
Information till förskrivare_Intuniv 15.4.2016 (pdf)
Riskminimeringsinformation för vårdspersonal_Intuniv 15.4.2016 (pdf)
Checklista 1 innan behandling_Intuniv 15.4.2016 (pdf)
Checklista 2 under behandling_Intuniv 15.4.2016 (pdf)
Protokoll för löpande övervakning av patienter_Intuniv 15.4.2016 (pdf)

Isotretinoin Actavis (isotretinoin)
Patientkort_Isotretinoin Actavis 28.9.2018 (pdf)

Isotretinoin - Läkemedel som innehåller isotretinoin (Orifarm, Orion, ratiopharm)
Material för patienten_Isotretinoin läkemedel 5.11.2018 (pdf)

Jemperli (dostarlimab)
Patientkort_Jemperli 24.6.2021 (pdf)

Jext (adrenalinpenna)
Patientkort_Jext 1.9.2017 (pdf)

Jinarc (tolvaptan)
Patientbroschyr_Jinarc 4.6.2021 (pdf)
Patientkort_Jinarc 4.6.2021 (pdf)

Jyseleca (filgotinib)
Patientkort_Jyseleca 22.12.2021 (pdf)

Kevzara (sarilumabi)
Patientkort_Kevzara 11.12.2017 (pdf)

Keytruda (pembrolizumab)
Patientbrochyr_Keytruda 4.5.2020 (pdf)
Patientkort_Keytruda 4.5.2020 (pdf)

Kineret (anakinra)
Vägledning för hälsö- och sjukvårdspersonal_Kineret 3.9.2020 (pdf)
Patientinformation_Kineret 3.9.2020 (pdf)

Kombinerade hormonella preventivmedel (CHCs)
Information_Kombinerade hormonella preventivmedel 6.9.2021 (pdf)
Checklista 17.3.2014 (pdf)
Patientkort 17.3.2014 (pdf)
Frågor och svar 4.12.2018 (pdf)

Kymriah (tisagenlekleucel)
Patientbroschyr_Kymriah 8.6.2022 (pdf)
Patientkort_Kymriah 16.6.2020 (pdf)

Lariam (meflokin)
Patientkort_Lariam 25.2.2019 (pdf)

Lemtrada (alemtuzumab)
Guide för läkare_Lemtrada 16.5.2022 (pdf)
Checklista för läkare_Lemtrada 16.5.2022 (pdf)
Patientguide_Lemtrada 16.5.2022 (pdf)
Patientkort_Lemtrada 16.5.2022 (pdf)

Lenalidomid Avansor (lenalidomid)
Patientguide_Lenalidomid Avansor 11.11.2021 (pdf)
Patientkort_Lenalidomid Avansor 11.11.2021 (pdf)

Lenalidomide Accord (lenalidomid)
Patientguide för fertila kvinnor_Lenalidomide Accord 30.11.2021 (pdf)
Patientguide för icke-fertila kvinnor_Lenalidomide Accord 30.11.2021 (pdf)
Patientguide för män_Lenalidomide Accord 30.11.2021 (pdf)
Patientkort_Lenalidomide Accord 30.11.2021 (pdf)

Lenalidomid Zentiva (lenalidomid)
Patientguide_Lenalidomid Zentiva 28.2.2022 (pdf)
Patientkort_Lenalidomid Zentiva 28.2.2022 (pdf)

Lenalidomide Fresenius Kabi (lenalidomid)
Patientguide_Lenalidomide Fresenius Kabi 26.1.2022 (pdf)
Patientkort_Lenalidomide Fresenius Kabi 26.1.2022 (pdf)

Lenalidomide KRKA (lenalidomid)
Patientguide_Lenalidomide KRKA 10.11.2021 (pdf)
Patientkort_Lenalidomide KRKA 10.11.2021 (pdf)

Lenalidomide Mylan (lenalidomid)
Patientguide_Lenalidomide Mylan 23.11.2021 (pdf)
Patientkort_Lenalidomide Mylan 23.11.2021 (pdf)

Lenalidomide Orion (lenalidomid)
Patientguide_Lenalidomide Orion 17.8.2021 (pdf)
Patientkort_Lenalidomide Orion 17.8.2021 (pdf)

Lenalidomide ratiopharm (lenalidomid)
Patientguide_Lenalidomide ratiopharm 10.2.2022 (pdf)
Patientkort_Lenalidomide ratiopharm 10.2.2022 (pdf)

Lenalidomide Sandoz (lenalidomid)
Patientguide_Lenalidomide Sandoz 24.1.2022 (pdf)
Patientkort_Lenalidomide Sandoz 24.1.2022 (pdf)

Lenalidomide STADA (lenalidomid)
Patientguide_Lenalidomide STADA 24.8.2021 (pdf)
Patientkort_Lenalidomide STADA 24.8.2021 (pdf)

Libtayo (cemiplimab)
Patientguide_Libtayo 25.10.2022 (pdf)
Patientvarningskort _Libtayo 25.10.2022 (pdf)

Litalgin (metamizolnatrium och pitofenonhydroklorid)
Patientkort_Litalgin 30.6.2021 (pdf)

Lixiana (edoxaban)
Patientkort_Lixiana 8.10.2020 (pdf)

LNG-IUS (Jaydess, Kyleena, Mirena) (levonorgestrel)
Guide för läkare_LNG-IUS (Jaydess, Kyleena, Mirena) 18.5.2021 (pdf)

Lucentis (ranibizumab)
Patientguide för våt makuladegeneration_Lucentis 23.3.2017 (pdf)
Patientguide för proliferativ diabetesretinopati och/eller synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem_Lucentis 6.3.2020 (pdf)
Patientguide för nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi_Lucentis 23.3.2017 (pdf)
Patientguide för nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinal venocklusion_Lucentis 23.3.2017 (pdf)

Lutathera (lutetium(177Lu)oksodotreotid)
Patientguide_Lutathera 13.4.2021 (pdf)

MabThera (rituximab)
Patientuide_MabThera 23.4.2020 (pdf)

Mavenclad (kladribin)
Guide för läkare_Mavenclad 19.4.2022 (pdf)
Patientguide_Mavenclad 19.4.2022 (pdf)

Mayzent (siponimod)
Guide för patienter och vårdare_Mayzent 15.9.2022 (pdf)
Patientkort_Mayzent 15.9.2022 (pdf)

Mitoxantron Ebewe (mitoxantron)
Riktlinjer för förskrivare_Mitoxantron Ebewe 24.4.2018 (pdf)

Multaq (dronedaroni)
Läkarens guide_Multaq 18.6.2021 (pdf)

Myastad (mykofenolihappo)
Vägledning till patienter_Myastad 23.10.2020 (pdf)

Mycophenolate mofetil Accord (mykofenolatmofetil)
Patientguide_Mycophenolate mofetil Accord 14.5.2018 (pdf)

Mycophenolate mofetil Sandoz (mykofenolatmofetil)
Vägledning till patienter_Mycophenolate mofetil Sandoz 15.3.2019 (pdf)
Vägledande frågeformulär för vårdgivare_Mycophenolate mofetil Sandoz 13.10.2017 (pdf)
Vägledande frågeformulär för patient_Mycophenolate mofetil Sandoz 13.10.2017 (pdf)

Myfenax (mykofenolatmofetil)
Patientguide_Myfenax 14.5.2018 (pdf)

Myfortic (mykofenolat)
Patientguide_Myfortic 3.12.2018 (pdf)

Namuscla (mexiletin)
Handledning för hälso- och sjukvårdspersonal_Namuscla 15.1.2020 (pdf)
Informationskort för patienter_Namuscla 20.5.2020 (pdf)

Natriumoxibat Reig Jofre (natriumoxibat)
Viktig säkerhetsinformation för läkare/apotekspersonal_Natriumoxibat Reig Jofre 15.1.2020 (pdf)
Formulär för inledning av behandling_Natriumoxibat Reig Jofre 15.1.2020 (pdf)
Vanliga frågor som patienter kan ha om säkerheten_Natriumoxibat Reig Jofre 15.1.2020 (pdf)
Instruktioner för patienter om användning av oral lösning_Natriumoxibat Reig Jofre 15.1.2020 (pdf)

Neotigason (acitretin)
Patientkort_Neotigason 28.9.2018 (pdf)

Nepexto (etanercept)
Patientkort_Nepexto 31.3.2021 (pdf)

Nerlynx (neratinib)
Guide för patient - hantering diarre_Nerlynx 3.7.2020 (pdf)
Behandlingsjournal för patienten_Nerlynx 3.7.2020 (pdf)

NeuroBlock (botulintoxin B)
Viktig säkerhetsinformation för läkare_NeuroBlock 7.12.2016 (pdf)
Patientguide_Neuroblock 7.12.2016 (pdf)

Nexviadyme (avalglukosidas alfa)
Guide om tjänsten för immunologisk testning_Nexviadyme_11.7.2022 (pdf)
Guide för läkare_Nexviadyme_11.7.2022 (pdf)

NorLevo (levonorgestrel)
Fickkort_NorLevo 8.10.2014 (pdf)

Odomzo (sonidegib)
Patientguide_Odomzo 25.4.2022 (pdf)

Olumiant (baricitnib)
Patientkort_Olumiant 5.7.2022 (pdf)

Onpattro (patisiran)
Patientguide_Onpattro 28.1.2021 (pdf)

Opdivo (nivolumab)
Patientkort_Opdivo 28.7.2020 (pdf)

Opsumit (macitentan)
Patientkort_Opsumit 28.4.2022 (pdf)

Orudis 2.5% geeli (ketoprofen)
Checklista för förskrivaren_Orudis 20.4.2016 (pdf)
Patientguide_Orudis 20.4.2016 (pdf)

Ozurdex (dexametason)
Patientguide_Ozurdex 2.11.2022 (pdf)

Padcev (enfortumab vedotin)
Patientguide_Padcev 3.6.2022 (pdf)

Palynziq (pegvalias)
Patientguide_(pegvalias) 8.1.2021 (pdf)
Patientkort_(pegvalias) 8.1.2021 (pdf)

Pamidronatdinatrium Hospira (pamidronat)
Patientkort_Pamidronatdinatrium Hospira 25.10.2016 (pdf)

Pamifos (pamidronat)
Patientkort_Pamifos 16.11.2022 (pdf)

PecFent (fentanyl)
Patientinformation_PecFent 1.11.2019 (pdf)

Penthrox (metoxifluran)
Läkarens guide_Penthrox 10.9.2021 (pdf)
Checklista för administrering_Penthrox 10.9.2021 (pdf)

Pioglitazone Teva Pharma (pioglitazon)
Riktlinjer till förskrivare av läkemedel_Pioglitazone Teva Pharma 26.2.2015 (pdf)

Piqray (alpelisib)
Guide för läkare_Piqray 15.1.2021 (pdf)

Pirfenidone Accord (pirfenidon)
Checklista för läkare_Pirfenidone Accord 19.10.2022 (pdf)

Ponvory (ponesimod)
Patientguide_Ponvory 10.12.2021 (pdf)
Patientkort_Ponvory 10.12.2021 (pdf)

Prolia (denosumab 60 mg)
Patientkort_Prolia 9.7.2015 (pdf)

Qutenza (kapsaicin)
Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal_Qutenza 13.8.2021 (pdf)

Reblozyl (luspatercept)
Patientkort_Reblozyl 13.12.2021 (pdf)

Remicade (infliksimab)
Patientkort_Remicade 12.4.2022 (pdf)

Remsima (infliximab)
Patientkort s.c._Remsima 2.8.2022 (pdf)
Patientkort i.v._Remsima 28.4.2022 (pdf)

Revlimid (lenalidomid)
Patientguide_Revlimid 13.12.2021 (pdf)
Patientkort_Revlimid 13.12.2021 (pdf)

Rinvoq (upadasitinib)
Guide för läkare_Rinvoq 13.9.2022 (pdf)
Patientkort_Rinvoq 5.10.2021 (pdf)

Rivastor (rivastigmin)
Instruktioner för användning och dagbok över medicinering_Rivastor 14.6.2018 (pdf)

Rixathon (rituximab)
Informationsbroschyr för patienter vid icke-onkologiska indikationer_Rixathon 17.12.2018 (pdf)
Patientkort för patienter med icke-onkologiska sjukdomar_Rixathon 16.8.2018 (pdf)

RoActemra (tocilitsumab)
Patient broschyr_RoActemra 22.3.2022 (pdf)
Patientkort_RoActemra 22.3.2022 (pdf)

Ruconest (conestat alfa)
Patientkort_Ruconest_13.11.2020 (pdf)
Checklista för patient_Ruconest_13.11.2020 (pdf)
Dagbok för patient_Ruconest_13.11.2020 (pdf)

Ruxience (rituximab)
Guide för patienter_Ruxience 23.10.2020 (pdf)
Patientkort_Ruxience 23.10.2020 (pdf)

Rybrila (glykopyrroniumbromid)
Påminnelsekort för vårdgivare_Rybrila 18.8.2022 (pdf)

Sarclisa (isatuximab)
Broschyr för hälso- och sjukvårdspersonal och blodtransfusionslaboratorier_Sarclisa_17.6.2021 (pdf)
Patientkort_Sarclisa_17.6.2021 (pdf)

Sialanar (glykopyrronium)
Påminnelsekort för vårdgivare_Sialanar 11.7.2022 (pdf)

Siklos (hydroxikarbamid)
Läkarens guide_Siklos 15.6.2022 (pdf)
Patientguide_Siklos 10.9.2021 (pdf)
Doseringsanvisning_Siklos 10.9.2021 (pdf)

Simponi (golimumab)
Patientkort_Simponi 30.10.2019 (pdf)

Sixmo (buprenorfine)
Patientkort_Sixmo 25.1.2021 (pdf)

Soliris (eculizumab)
Guide för patienter/föräldrar_Soliris 28.11.2022 (pdf)
Patientkort_Soliris 14.3.2019 (pdf)

SonoVue (svavelhexafluorid)
Utbildningsmaterial_SonoVue 20.11.2014 (pdf)

Spravato (esketamine)
Patientguide_Spravato 14.2.2022 (pdf)

Stayveer (bosentan)
Viktiga säkerhetspåminnelser för patienter_Stayveer 1.12.2019 (pdf)

Strensiq (asfotas alfa)
Självinjektionsguide_Strensiq 30.9.2021 (pdf)
Injektionsguiden för föräldrar/vårdare till spädbarn_Strensiq 30.9.2021 (pdf)

Tecentriq (atezolizumab)
Patientkort_Tecentriq 21.4.2021 (pdf)

Tecvayli (teklistamab)
Patientkort_Tecvayli 30.8.2022 (pdf)

Tenofovir disoproxil Accord (tenofovirdisoproxil)
Utbildningsbroschyr för pediatriska patienter med HBV_Tenofovir disoproxil Accord 5.5.2017 (pdf)
Utbildningsbroschyr för HBV och njurfunktion, inklusive linjal för kreatininclearence_Tenofovir disoproxil Accord 5.5.2017 (pdf)
Utbildningsbroschyr för pediatriska patienter med HIV_Tenofovir disoproxil Accord 5.5.2017 (pdf)
Njurutbildningsbroschyr för patienter med hiv, inklusive räknesticka för kreatininclearance_Tenofovir disoproxil Accord 5.5.2017 (pdf)

Thalidomide BMS (talidomid)
Patientguide_Thalidomide BMS 14.12.2021 (pdf)
Patientkort_Thalidomide BMS 14.12.2021 (pdf)

Toctino (alitretinoin)
Påminnelsekort för patienten_Toctino 6.11.2018 (pdf)

Topogyne (misoprostol)
Patientguide_Topogyne 4.4.2022 (pdf)

Toujeo (insulin glargin)
Guide för läkare_Toujeo 16.5.2019 (pdf)
Patientguide_Toujeo 16.6.2019 (pdf)

Tracleer (bosentan)
Viktiga säkerhetspåminnelser för patienter_Tracleer 1.12.2019 (pdf)

Treposa (treprostinil)
Information för läkare_Treposa 1.3.2022 (pdf)
Utbildning för vårdpersonal_Treposa 14.6.2021 (pdf)
Händelse av särskilt intresse - Infektion i blodomloppet vid intravenös användning av Treposa_Treposa 1.3.2022 (pdf)
Patientfrågeformulär_Treposa 1.3.2022 (pdf)
Patientguide_Treposa 1.3.2022 (pdf)

Treprostinil Tillomed (treprostinil)
Patientfrågeformulär_Treprostinil Tillomed 9.6.2022 (pdf)
Patintguide_Treprostinil Tillomed 9.6.2022 (pdf)

Tresiba (insulin degludek)
Patientguide_Tresiba 28.10.2013 (pdf)

Trexan (methotrexate)
Patientkort_Trexan 14.1.2020 (pdf)

Truxima (rituximab)
Information för att stödja sjukvårdspersonal i vården av patienter_Truxima 30.6.2022 (pdf)
Administrationsinstruktioner_Truxima 1.1.2020 (pdf)
Viktig säkerhetsinformation för patienter_Truxima 30.6.2022 (pdf)
Patientkort_Truxima 1.1.2020 (pdf)

Tsoledronihappo Medac (zoledronsyra)
Patientkort_Tsoledronihappo Medac 14.11.2022 (pdf)

Tsoledronihappo SUN (zoledronsyra)
Information för patienter_Tsoledronihappo SUN 1.12.2019 (pdf)
Patientkort_Tsoledronihappo SUN 1.12.2019 (pdf)

Tysabri (natalizumab)
Patientikort_Tysabri 31.3.2021 (pdf)
Formulär inför påbörjandet av behandling_Tysabri 31.3.2021 (pdf)
Formulär inför fortsatt behandling_Tysabri 31.3.2021 (pdf)
Formulär inför utsättningen av behandling_Tysabri 31.3.2021 (pdf)

Ultomiris (ravulizumab)
Patientguide_Ultomiris 14.12.2021 (pdf)
Föräldraguide_Ultomiris 14.12.2021 (pdf)

Uptravi (selexipag)
Titreringsguide för patienter_Uptravi 12.10.2022 (pdf)

Vabysmo (faricimab)
Patientguide_Vabysmo 7.10.2022 (pdf)

Valdoxan (agomelatin)
Patientguide_Valdoxan 1.9.2020 (pdf)

Valproat (Absenor, Deprakine, Orfiril, Orfiril Long, Valproat Sandoz)
Läkarens guide_Valproate 14.4.2022 (pdf)
Årlig riskgranskningsblankett_Valproat 14.4.2022 (pdf)
Patientguide_Valproat 14.4.2022 (pdf)
Patientkort_Valproat 12.11.2018 (pdf)

Valproat Life Medical (natriumvalproat)
Patientinformationsbroschyr_Valproat Life Medical 17.2.2020 (pdf)

Venclyxto (venetoklax)
Patientkort_Venclyxto 11.8.2021 (pdf)

Ventizolve (naloxon)
Patientkort_Ventizolve 8.7.2020 (pdf)

Vfend (vorikonazol)
Patientkort_Vfend 12.8.2014 (pdf)

Volibris (ambrisentan)
Påminnelseinformation till patienter_Volibris 16.8.2019 (pdf)

Voriconazole Accord (vorikonatsoli)
Information_Voriconazole Accord 23.9.2016 (pdf)
Patientkort_Voroconazole Accord 23.9.2016 (pdf)

Voriconazole Orion (vorikonazol)
Patientkort_Voriconazole Orion 15.8.2016 (pdf)

Voriconazole Fresenius Kabi (vorikonazol)
Patientkort_Voriconazole Fresenius Kabi 15.1.2020 (pdf)

Voriconazole Sandoz (vorikonazol)
Checklista för läkare_Voriconazole Sandoz 3.10.2016  (pdf)

VPRIV (velaglukeras alfa)
Utbildningsmaterial för patienter_VPRIV 8.7.2016 (pdf)

Xalkori (crizotinib)
Patientguide_Xalkori 24.10.2022 (pdf)
Patientkort_Xalkori 24.10.2022 (pdf)

Xarelto (rivaroxaban)
Patientkort_Xarelto 9.10.2019 (pdf)

Xeljanz (tofacitinib)
Patientkort_Xeljanz 12.11.2021 (pdf)

Xenpozyme (olipudas alfa)
Patientkort_Xenpozyme 19.10.2022 (pdf)

Xgeva (denosumab 120 mg)
Patientkort_Xgeva 17.7.2015 (pdf)

Xospata (gilteritinib)
Patientkort_Xospata 8.11.2019 (pdf)

Xyrem (natriumoxybat)
Guide för barnpatienter och deras vårdgivare_Xyrem 12.4.2021 (pdf)
Guide med vanliga frågor för patienter_Xyrem 12.4.2021 (pdf)
Hur du använder xyrem_Xyrem 12.4.2021 (pdf)
Patientkort_Xyrem 12.4.2021 (pdf)

Yervoy (ipilimumab)
Patientguide_Yervoy 24.9.2020 (pdf)
Patientkort_Yervoy 24.9.2020 (pdf)

Yescarta och Tecartus (axikabtagenciloleucel och autologous anti-CD19-transduced CD3+ cells)
Patientkort_Yescarta och Tecartus 21.5.2021 (pdf)

Yuflyma (adalimumab)
Patientkort till vuxna_Yuflyma 26.8.2021 (pdf)
Patientkort till barn_Yuflyma 26.8.2021 (pdf)

Zessly (infliximab)
Patientkort_Zessly 5.7.2022 (pdf)

Zoledronic Acid Accord (zoledronsyra)
Patientkort_Zoledronic Acid Accord 20.11.2015 (pdf)

Zoledronic Acid Hospira (zoledronsyra)
Patientkort 4 mg/5 ml koncentrat för infusionsvätska, lösning och 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning_Zoledtronic Acid Hospira 19.11.2015 (pdf)
Patientkort 5 mg/100 ml infusionsvätska, lösning_Zoledronic Acid Hospira 19.11.2015 (pdf)

Zoledronic Acid Stada (zoledronsyra)
Patientkort_Zoledronic Acid Stada 23.6.2016 (pdf)

Zoledronic Acid SUN (zoledronsyra)
Patientguide_Zoledronic acid SUN 30.9.2021 (pdf)
Patientkort_Zoledronic acid SUN 30.9.2021 (pdf)

Zolgensma (Onasemnogen-abeparvovek)
Patientguide_Zolgensma 15.11.2021 (pdf)

Zypadhera (olanzapinpamoat)
Patientkort_Zypadhera 6.5.2013 (pdf)