Övervakning

Europafarmakopén

Europafarmakopén

Europafarmakopén har publicerats av Europarådets (ER) enhet, European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM), i Strasbourg. Enheten ansvarar för kvalitetsärenden i fråga om läkemedel.

Farmakopén innehåller bindande kvalitetskrav för läkemedelssubstanser, hjälpämnen och läkemedelspreparat. Läkemedelsindustrin, läkemedelspartiaffärer, apotek och myndigheter som ansvarar för läkemedelskontroll och -säkerhet använder farmakopén i sin verksamhet.

I Finland är Fimea den nationella myndigheten bakom farmakopén.

Europafarmakopén kan beställas via:

  • EDQM Online handel
  • EDQM Publications, (European Pharmacopoeia), 7 allée Kastner, CS 30026, F-67081 Strasbourg, France; fax +33 3 88 41 27 71, e-mail: orders@edqm.eu

Aktuellt

Det åttonde supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga (European Pharmacopoeia 10th Edition, Supplement 10.8) träder i kraft den 1 juli 2022.

Förteckningen över gällande monografier och över läkemedelsformer i det nationella farmakopématerialet har uppdaterats med de tillägg och ändringar som Europafarmakopéns supplementet 10.8 förutsätter.

Fimea har kontrollerat de finskspråkiga benämningarna på Europafarmakopéns vaccinmonografier. Man ansåg att det var nödvändigt att kontrollera och korrigera benämningarna för vaccinmonografierna, eftersom inkonsekvenser i benämningarna noterades. De nya, kontrollerade översättningarna följer i regel de engelska benämningarna för vaccinmonografier, med beaktande av det finska språkets särdrag. De uppdaterade benämningarna för vaccinmonografierna finns i förteckningen över gällande monografier i det nationella farmakopématerialet samt som en separat förteckning.