Klassificering

Klassificering

 

Fimea har till uppgift att vid behov besluta om ett ämne eller ett preparat skall betraktas som läkemedel.

 

Mer information

Mer information

  • Näveri Liisa
    Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö tel. 0295223340
  • Pellas Kristiina
    Överprovisor / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö tel. 0295223422